Ilmanlaatu

Ilmanlaatu-ryhmä tutkii kaasumaisten ja hiukkasmaisten ilmansaasteiden muodostumista, lähteitä, ajallista ja paikallista vaihtelua sekä syitä havaittuihin vaihteluihin. Käytettävissämme on kattava valikoima kansainvälisissä mittausohjelmissa kerättyä tietoa lähtien perinteisistä epäorgaanisista rikki- ja typpiyhdisteistä ja raskasmetalleista ja päätyen elohopeaan ja mustaan hiileen. Tärkeä tutkimusaiheemme on ilman reaktiiviset haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC-yhdisteet). Analysoimme laboratoriossamme saasteiden pitoisuuksia ilmassa ja sadevedessä, ylläpidämme kansallista ilmanlaadun vertailu- ja kalibrointilaboratoriota sekä toimimme kansallisena ilmanlaadun asiantuntijana.

air quality collage

Lisätietoja tehtävistämme:

Ilmakemian tutkimus

Ryhmässä tutkitaan mm. ilman reaktiivisia yhdisteitä sekä niiden lähteitä ja vaikutuksia ilmakemiaan.

Ilmanlaadun seuranta

Ryhmä vastaa Euroopan Unionin säädösten mukaisesta ilmanlaadun seurannasta tausta-alueilla sekä toteuttaa muita kansainvälisiä ilmanlaadun mittausohjelmia.

Vertailu- ja kalibrointilaboratorio

Ryhmä vastaa Suomessa tehtävien mittausten laadusta sekä koulutuksen ja vertailumittausten järjestämisestä. Lisäksi ryhmä ylläpitää kansallisia primääristandardeja kaasuille ja tuottaa kalibrointipalveluita alan toimijoille.

Ilmanlaatu Suomessa

Tarkista tämänhetkinen Suomen ilmanlaatutilanne sivustoltamme. Teematietoa-osiossa on runsaasti taustatietoa ilmanlaadun seurannasta, hallinnasta, arvioinnista ja kehityksestä.

Koulutus ja konsultointi

Lisäksi osallistumme moniin kansainvälisiin konsultointiprojekteihin mm. Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa.