Aerosolien koostumus

Ilmatieteen laitoksen Aerosolien koostumus -tutkimusryhmä tutkii ilmakehän aerosolihiukkasten lähteitä, koostumusta ja ominaisuuksia käyttämällä edistyksellisiä mittalaitteita aerosolimittauksiin. Tutkimus kattaa koko ketjun hiukkasten lähteistä (esim. ajoneuvot, biomassan polttaminen, voimalaitokset) ilmakehän ikääntymisprosesseihin ja ilmakehässä havaittuihin hiukkasiin. Laaja valikoima moderneja mittalaitteita mahdollistaa hiukkasten kemiallisen ja fysikaalisen karakterisoinnin sekä reaaliaikaisesti että suodatinnäytteistä. Ryhmällä on tiivistä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä monien tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

Tutkimusalueet

Aerosolien_koostumus_ryhma

Nykyinen ja tuleva tutkimustoiminta

  • Sekundääriaerosolin rooli liikenteen päästöissä (PAREMPI-hanke)

  • Ei-pakokaasuperäiset päästöt katu- ja kaivosympäristössä (NEX-EL-hanke)

  • Musta- ja ruskeahiili ilmakehässä ja lumella (BBrCaC-hanke)

  • Nano- ja mikromuovien koostumuksen ja lähteiden tutkimus (ACINMUA-hanke)

  • Musta hiili jalanjälki konseptin kehittäminen yhtenäiseksi mittariksi mustan hiilen päästöille, pitoisuuksille ja vaikutuksille (BC Footprint -projekti)

  • Liikenneperäisten ultrapienten hiukkasten alkuperän, koostumuksen ja terveysvaikutusten tutkimus (TUBE-hanke)

  • Meriliikenteen päästöjen vaikutus sisämaan saasteisiin sekä ilmanlaatuun eri sääntelyvalvontaskenaarioissa (SCIPPER-projekti)

  • Hiilipitoisten pienhiukkasten jatkuva mittaaminen kaupunki- ja tausta-asemilla Suomessa

  • Pienhiukkasten kemiallisen koostumuksen ja lähteiden tutkimus pääkaupunkiseudulla