Aerosolit ja ilmasto

Ryhmä tutkii ilmakehässä vapaasti leijuvia kiinteitä tai nestemäisiä hiukkasia, aerosolihiukkasia, joiden halkaisija vaihtelee muutamasta nanometristä useisiin kymmeniin mikrometreihin. Ryhmän mielenkiinto on pilvien alapuolisen ilmakerroksen, alatroposfäärin, pienhiukkasissa.

Ryhmän päätutkimusaiheet ovat:

  • Hiukkasten fysikaalis-kemialliset ominaisuudet ja niiden ajallinen ja paikallinen vaihtelu

  • Yhteys tärkeiden hiukkasominaisuuksien ja eri päästölähteiden välillä

  • Hiukkasten muuntuma ilmakehässä fysikaalis-kemiallisten prosessien seurauksena

  • Hiukkasten ilmastovaikutukset

Ryhmä tekee aerosolimittauksia sekä kansallisissa että kansainvälisissä yhteistyöprojekteissa, kehittää ja testaa mittausmenetelmiä laboratorio-olosuhteissa ja kentällä sekä simuloi ilmakehän aerosoli-ilmiöitä matemaattisilla malleilla.