Ilmakehän ja ekosysteemien huippututkimusasema Pallaksella

Pallaksen huippututkimusasemalla on monipuolinen ympäristö ilmakehän ja ekosysteemien sekä niiden välisen vuorovaikutuksen tutkimiseksi. Asema sijaitsee Suomen Lapissa, 170 km napapiirin pohjoispuolella, ja se on osa Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa. Nykyisin Pallaksen asema on vuorovaikutuksessa monien kansallisten ja kansainvälisten tutkimusohjelmien kanssa.

Tarkempia tietoja Pallaksen mittauksista löytyy tutkimusaseman englanninkielisiltä sivuilta.

Käynnissä olevat hankkeet joissa Pallaksen tutkimus on merkittävässä roolissa

puhdas-ilma-logot

Ilmatieteen laitos toimii osatoteuttajana kahdessa Muonion kunnan kehittämishankkeessa vuosina 2021–2023. Lisätietoa hankkeista on Muonion kunnan verkkosivuilla.

Arktista imua puhtaalla ilmalla

Pallaksen tutkimusaseman dataa ilmakehän koostumuksesta käytetään monipuolisesti hyödyksi sekä kansainvälisessä huippututkimuksessa että suomalaisen yhteiskunnan eri sektoreiden tukena. Arktista imua puhtaalla ilmalla -hankkeessa datan avulla seurataan esimerkiksi ilmanlaatua alueella sekä arvioidaan pohjoisen ilmaston nykytilaa ja tulevaisuuden kehityssuuntia. Ilmatieteen laitos tuo uutta avointa dataa ilmanlaadun tarkempaan arviointiin, sekä koostaa tietopaketteja ja vertailuaineistoja meiltä ja maailmalta. Muonion kunnan, Ilmatieteen laitoksen, Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Lapin AMK:n kanssa toteutettavan yhteishankkeen tavoitteena on mm. popularisoida Ilmatieteen laitoksen Pallaksen mittausaseman tuottama tiede tiedoksi ja saattaa se kohde- ja käyttäjäryhmien kuten alueen yritysten hyödynnettäväksi. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 251 732€, josta EAKR-rahoitusta on 201 385€ (80%). Toteutusaika on 1.6.2021–30.6.2023.

Pk-yritysten digipalveluekosysteemistä ja tiedolla johtamisesta vipuvoimaa koronasta selviytymiseen

Muonion kunnan, Ilmatieteen laitoksen, Metsähallituksen Luontopalvelujen ja Lapin AMK:n kanssa toteutettavan yhteishankkeella pyritään vastaamaan alueen elinkeinoelämän ja vetovoiman tarpeeseen mittaustiedon hyödyntämiseksi ja huomioimiseksi. Tavoitteena on aikaansaada liiketoiminnan kehittymistä, kasvua ja kestävyyttä. Yritysten palvelut ja tietotaidot kehittyvät ja digitaalisuus liiketoiminnassa nähdään mahdollisuutena uhan sijaan. Hankkeessa mm. tuodaan ilmanlaatua ja ilmaston tilaa kuvaavaa dataa sekä datalla tehtyä tutkimusta ja sen tuloksia eri käyttäjäryhmien saataville ymmärrettävästi, kiinnostavasti, ajantasaisesti ja helposti hyödynnettävissä olevassa muodossa. Yrityksien, matkailun alueorganisaatioiden, matkanjärjestäjien, kuntien ja kansallispuiston luontokeskuksien käyttöön tuotetaan digitaalista materiaalia Yritykset ovat ottaneet käyttöön digiratkaisuja omissa palveluissaan, palveluista on tullut kestävämpiä ja niillä on tavoitettu mahdollisesti uusia kohderyhmiä sekä saatu lisää asiakkaita. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 282 266€, josta EAKR-rahoituksen osuus on 254 038 € (90%). Toteutusaika on 1.8.2021–30.6.2023.

Ilmatieteen laitoksen tutkimusryhmiä, joilla paljon hankkeita myös Pallaksella.

Kasvihuonekaasujen tutkimus

Ilmakemian tutkimus

Aerosolit ja ilmasto

Ilmanlaadun seuranta