Ilmakemian tutkimus

Ryhmässä tutkitaan ilman reaktiivisia yhdisteitä ja ilmansaasteita; niiden lähteitä, pitoisuuksia ja vaikutuksia ilmakehässä. Yhdisteet osallistuvat mm. otsonin, hiukkasten ja pilvien muodostumiseen. Vaikutukset ilmanlaatuun ja ilmastoon ovat merkittäviä.

Suomaisemaa halkoo pitkospuut, polun päässä mittauskoppi
Yksi tutkimuskohteistamme sijaitsee Lompolojänkällä Pallas-Yllästunturin luonnonsuojelualueella. Kuva: Simon Schallhart

Tärkeitä tutkimusaiheitamme:

  • VOC-yhdisteet ilmakehässä ja niiden päästöt esim. metsä-, suo- ja kaupunkialueilla

  • Menetelmät uusien reaktiivisten yhdisteiden mittaamiseksi

  • Ilman kokonaisreaktiivisuus

  • Ilmakehän epäorgaaniset ionit, raskasmetallit ja elohopea

  • Hiukkaset ja niiden kemiallinen koostumus

  • Mittaus- ja kalibrointimenetelmien metrologinen tutkimus ja kehitys

  • Suomen ilmanlaadun arviointi ja kehitys