Ilmanlaadun mallimenetelmät

Tutkimusryhmä kehittää ilman epäpuhtauksien leviämismalleja ja tekee siihen liittyviä tutkimuksia, jotka kattavat kaikki mittakaavat mikroskaalasta (esimerkiksi katukuilut) globaaliin asti.

Ryhmän keskeiset toiminta-alueet ovat

  • kaupunki-ilman laatu

  • radioaktiivisten ja kemiallisesti vaarallisten aineiden leviämisen arviointi

  • alueellisen ja maanosan mittakaavan ilmanlaatu ja laskeuma

Ryhmä kuuluu pohjoismaiseen "Ensemble-based Methods for Environmental Monitoring and Prediction" tutkimuksen huippuyksikköön, jota johtaa Nansen Environmental and Research Center (NERSC).

Kuvassa on esitetty laskelmia pienhiukkasten pitoisuuksista eri mittakaavoissa.

Lisää tietoja Ilmanlaadun mallimenetelmät -ryhmän tutkimuksesta ja malleista tutkimusryhmän englanninkielisillä kotisivuilla.

More information about the activities of the Atmospheric Dispersion Modelling group can be found on the English web site.