Ilmanlaadun mallimenetelmät

Ryhmä tekee ilman epäpuhtauksiin liittyvää tutkimusta kehittämällä ja soveltamalla päästö-, leviämis- ja altistusmalleja. Tutkimusten mittakaava vaihtelee sisätilamallinnuksesta maailmanlaajuiseen ilmakehän mallinnukseen asti. Malleja käytetään kansainvälisissä ja kansallisissa projekteissa sekä operatiivisessa ilmansaasteiden ennustamisessa.

Ryhmän tutkimusaiheita ovat mm.:

  • tieliikenteen päästöjen, katupölyn ja puunpienpolton epäpuhtauksien leviäminen

  • laivaliikenteen päästöt ja leviäminen

  • maastopaloista aiheutuneiden epäpuhtauksien leviäminen

  • radioaktiivisten ja kemiallisesti vaarallisten aineiden leviäminen

  • siitepölyn leviäminen

  • sisätilojen ilmavirtausten dynamiikan ja ilmanvaihtoratkaisujen tutkimus

  • turbulentin ilmavirtauksen ja yksittäisten rakennusten tai rakenteiden, esimerkiksi tuulivoimaloiden vuorovaikutusten tutkimus.

Lisää tietoja Ilmanlaadun mallimenetelmät -ryhmän tutkimuksesta ja malleista tutkimusryhmän englanninkielisillä kotisivuilla.