Kuumuuden terveyshaitat muuttuvassa ilmastossa (HEATCLIM)

Hanke tuottaa uutta tietoa siitä, miten korkeat kesäajan lämpötilat vaikuttavat ihmisten terveyteen pohjoisilla alueilla. Se pyrkii tarjoamaan kustannustehokkaita ja yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä ratkaisuja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Ilmatieteen laitos tutkii, miten usein helleaaltoja tulevaisuudessa esiintyy ja kuinka tukaliksi ne muuttuvat ilmastonmuutoksen seurauksena. Tutkimme myös sitä, miten kuumuutta voidaan ennustaa muutamien viikkojen aikajänteellä.

Etualalla lämpömittari, jossa lämpö n. 37 astetta. Taustalla aurinko ja oranssi taivas.
Kuva: Adobe Stock.

Hankkeen kuvaus

Altistuminen kuumuudelle lisää sairastuvuutta ja kuolleisuutta erityisesti haavoittuvissa väestöryhmissä. HEATCLIM-hanke tuottaa uutta tieteellistä tietoa korkeiden lämpötilojen terveyshaitoista ja lämpöherkkyyteen liittyvistä sosiaalisista ja yhteiskunnallisista tekijöistä.

Hankkeen tavoitteena on päivittää Suomen ilmastonmuutosskenaarioita, kehittää helleaaltojen ennustusmenetelmiä. Tavoitteena on myös etsiä teknologisia ratkaisuja, joilla voidaan vähentää altistumista korkeille sisäilman lämpötiloille. Lisäksi arvioidaan kuumuudelle altistumisen aiheuttamaa tautitaakkaa ja siitä syntyviä kustannuksia erilaisissa tulevaisuuden kehityskuluissa.

Ilmatieteen laitoksessa tutkimme lämpöaaltojen ennustettavuutta ja niiden kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä toisaalta viikkojen ja toisaalta kymmenien vuosien ilmastonmuutoksen aikajänteellä. Tutkimus pohjautuu laajaan kirjoon menetelmiä ja mallinnustuloksia. Tuotamme myös HEATCLIMin muille osahankkeilletulevaisuuden säätietoja kuumuuden haittavaikutusten arviointia varten.

Hankkeen perustiedot

Uutisia

Julkaisuja

2024

Farahani, A.V., Jokisalo, J., Korhonen, N., Jylhä, K., Kosonen, R., 2024: Hot summers in Nordic apartments: Exploring the correlation between outdoor weather conditions and indoor temperature. Buildings, 14, 1053.

2023

Ruosteenoja, K. and K. Jylhä, 2023: Heatwave projections for Finland at different levels of global warming derived from CMIP6 simulations. Geophysica, 58, 47–75.

Drebs, A., 2023: Kasvillisuus & viherrakenteet lämpösaarekeilmiön lieventäjinä. Viherympäristö, 4/23.

Velashjerdi Farahani, A., Kravchenko, I., Jokisalo, J., Korhonen, N., Jylhä, K., Kosonen, R., 2023: Overheating assessment for apartments during average and hot summers in the Nordic climate, Building Research & Information.

Ruosteenoja, K., Jylhä K., 2023: Average and extreme heatwaves in Europe at 0.5–2.0◦C global warming levels in CMIP6 model simulations. Climate Dynamics.

Drebs A., Suomi J. & Mäkelä A. 2023: Urban heat island research at high latitudes — utilising Finland as an example. Boreal Env. Res. 28: 81–96. (PDF)

Velashjerdi Farahani, A., Jokisalo, J., Korhonen, N., Jylhä, K., & Kosonen, R., 2023: Overheating risk of apartments in the Helsinki region during the hot summer of 2021. In Sisäilmastoseminaari 2023 (pp. 89-94). (Sisäilmayhdistys raportti; No. 41). SIY Sisäilmatieto Oy. (PDF)

2022

Velashjerdi Farahani A., Juha Jokisalo J., Korhonen N., Jylhä K., Kosonen R., Lestinen S., 2022: Performance assessment of ventilative and radiant cooling systems in office buildings during extreme weather conditions under a changing climate. Journal of Building Engineering, 57, 104951.

2021

Ruosteenoja, K. and K. Jylhä, 2021. Projected climate change in Finland during the 21st century calculated from CMIP6 model simulations. Geophysica, 56, 39–69. (PDF) Ruosteenoja, K. and K. Jylhä, 2021. Online supplement for: Projected climate change in Finland during the 21st century calculated from CMIP6 model simulations. Geophysica, 56. 14 p. (PDF)

Rutgersson, A., Kjellström, E., Haapala, J., Stendel, M., Danilovich, I., Drews, M., Jylhä, K., Kujala, P., Larsén, X. G., Halsnæs, K., Lehtonen, I., Luomaranta, A., Nilsson, E., Olsson, T., Särkkä, J., Tuomi, L., and Wasmund, N. 2022: Natural hazards and extreme events in the Baltic Sea region, Earth Syst. Dynam., 13, 251–301.

Ruosteenoja K, 2021: Applicability of CMIP6 models for building climate projections for northern Europe. Finnish Meteorological Institute, Reports 2021:7.

Ruosteenoja, K, Räisänen, J. Evolution of observed and modelled temperatures in Finland in 1901–2018 and potential dynamical reasons for the differences. Int J Climatol. 2021; 41: 3374– 3390.

Ruuhela, R., Votsis, A., Kukkonen, J., Jylhä, K., Kankaanpää, S., Perrels, A., 2021, Temperature-related mortality in Helsinki compared to its surrounding region over two decades, with special emphasis on intensive heatwaves. Atmosphere, 12, 46.

Velashjerdi Farahani, A., Jokisalo, J., Korhonen, N., Jylhä, K., Ruosteenoja, K., Kosonen, R., 2021: Overheating risk and energy demand of Nordic old and new apartment buildings during average and extreme weather conditions under a changing climate. Appl. Sci. 11, 3972.

2020

Jylhä K., Ruosteenoja, K., Böök, H., Lindfors, A., Pirinen, P., Laapas, M., Mäkelä, A., 2020: Nykyisen ja tulevan ilmaston säätietoja rakennusfysikaalisia laskelmia ja energialaskennan testivuotta 2020 varten. Ilmatieteen laitos, Raportteja 2020:6.

Kokoustiivistelmiä

2023

Jylhä, K., Lindfors, A., Ruosteenoja, K., Laukkarinen, A., Lahdensivu, J., Pakkala, T., Kosonen, R., Jokisalo, J., Lanki, T., Kollanus, V., Mäkelä, A., and Vinha, J., 2023: Climatic design conditions for buildings and impacts of climate change in Finland, EMS Annual Meeting 2023, Bratislava, Slovakia, 4–8 Sep 2023, EMS2023-366.

2022

Korhonen N., Velashjerdi Farahani A., Jokisalo J., Kosonen R., Lestinen S., Jylhä K., 2022: Weather impacts on simulated indoor conditions. EMS Annual Meeting Abstracts Vol. 19, EMS2022-653, 2022.

2021

Drebs A, Sinsel T, Jylhä K, 2021: Micro-climatological influences on temperature condition in an old people’s home in Helsinki, Finland, caused by extended heat-waves. EGU General Assembly 2021. EGU21-10897.

Drebs A, Sinsel T, Jylhä K, 2021: About simulated influence of roof- and wall-greening on an old people’s home in Helsinki, Finland, during the 2018 heatwave event. EMS Annual Meeting Abstracts, 18, EMS2021-221.

Jylhä K, Ruosteenoja K, Böök H, Lindfors A, Pirinen P, Laapas M, Mäkelä A, 2021: Tailored climate information for assessing energy demand and physical functioning of buildings. EMS Annual Meeting Abstracts, 18, EMS2021-243.

Korhonen et al., 2021, Evaluating sub-seasonal heatwave reforecasts of the ECMWF over Europe. EMS Annual Meeting Abstracts, 18, EMS2021-146.

Kämäräinen M, Jylhä K, Korhonen N, Hyvärinen O, 2021: Forecasting monthly numbers of hot days in Europe with a convolutional neural network. EMS Annual Meeting Abstracts, 18, EMS2021-90.