Uutinen 10.6.2021

Ilmaston lämpeneminen lisää helteitä ja asuntojen ylilämpenemisen riskiä

Suomessa asuntojen huonelämpötilat voivat ylittää rakennusten määräysten mukaiset rajat jo nykyisen ilmaston hellekesinä. Tulevaisuudessa helteiden ennustetaan yleistyvän, jolloin aurinkosuojauksen ja ikkunatuuletuksen ohella voidaan tarvita aktiivisia jäähdytysjärjestelmiä asuntojen ylilämpenemisen välttämiseksi.
Kuva: Adobe Stock

Asuntojen ylilämpenemisen riskiä nykyilmastossa ja ilmastonmuutosmallien ennustamassa kuluvan vuosisadan puolivälin ilmastossa tutkittiin simuloinneilla 2010- ja 1960-luvun rakennuskantaa edustavissa kerrostaloissa. Rakennusten ominaisuuksien lisäksi mallinnuksissa käytettiin tietoja ulkoilman lämpötilasta, kosteudesta, auringonsäteilystä ja tuulen nopeudesta. Mallinnuksissa tutkittiin rakennusten ylilämpenemistä sekä tyypillisinä että poikkeuksellisen helteisinä kesinä.

Nykyisten rakentamismääräysten mukaan ei uusien asuinrakennusten huonelämpötila saisi ylittää 27 asteen raja-arvoa enempää kuin 150 astetunnin verran vuoden aikana. Toisin sanoen raja-arvon ylitys yhdellä asteella on sallittu enintään 150 tunnin ajan, mutta kahdella asteella vain 75 tunnin ajan. Kuitenkin jo nykyisessä ilmastossa pitkittyneen helleaallon aikana 27 asteen ylitysten määrä astetunteina voi olla moninkertainen, ja tulevaisuuden ilmastossa asuntojen ylilämpenemisen riski kasvaa edelleen. Simulointien perusteella aurinkosuojauksella ja ikkunatuuletuksella voidaan huonelämpötiloja laskea merkittävästi sekä nykyisessä että tutkitussa tulevaisuuden ilmastossa. Ylilämpenemisen täydellinen välttäminen simuloidun asunnon eri huoneissa onnistui olohuoneeseen asennetulla ilmalämpöpumpulla.

Asuntojen lämpötiloja ja jäähdytystarvetta koskevat laskelmat tehtiin Aalto-yliopistossa, ja Ilmatieteen laitos vastasi tarvittavien sää- ja ilmastotietojen tuottamisesta. Tutkimus liittyy Suomen Akatemian rahoittamaan tutkimusprojektiin Kuumuuden terveyshaitat muuttuvassa ilmastossa (HEATCLIM), jossa tuotetaan tietoa korkeiden kesälämpötilojen vaikutuksista terveyteen nyt ja tulevaisuudessa sekä tavoista sopeutua ilmastonmuutokseen.

Lisätietoja:

Aalto-yliopisto, vanhempi tutkija Juha Jokisalo, juha.jokisalo@aalto.fi, 050 407 2287 Aalto-yliopisto, professori Risto Kosonen, risto.kosonen@aalto.fi, 040 502 7484 Ilmatieteen laitos, dosentti Kirsti Jylhä, kirsti.jylha@fmi.fi, 050 433 6554 Ilmatieteen laitos, tutkija Natalia Korhonen, natalia.korhonen@fmi.fi, 050 919 5454

Azin Velashjerdi Farahani, Juha Jokisalo, Natalia Korhonen, Kirsti Jylhä, Kimmo Ruosteenoja, and Risto Kosonen: Overheating Risk and Energy Demand of Nordic Old and New Apartment Buildings during Average and Extreme Weather Conditions under a Changing Climate. Applied Sciences, 2021, 11, 3972.

Voit lukea tutkimuksen täältä: https://doi.org/10.3390/app11093972

TiedeuutinenAsuntojen ylilämpeneminenHelleIlmaston lämpeneminenIlmastonmuutos