Ilmansaasteet

Nykyään ilmanlaadun seurannassa on mukana 15 ilmansaastetta, joiden pitoisuuksia säännellään raja-, tavoite-, kynnys- ja ohjearvoilla.

Ilmanlaadun seuranta nykytekniikoilla alkoi vakiintua kaupungeissa 1980-luvun alussa, jolloin ensimmäinen seurattava yhdiste oli  energiantuotannon ja teollisuuden päästöistä peräisin oleva kaasumainen rikkidioksidi (SO2). Sittemmin seurannan painopiste on siirtynyt yhä enemmän liikenteen aiheuttamiin  ilmansaasteisiin.  Myös hiukkasmaisten saasteiden mittaaminen on huomattavasti kehittynyt ‒ ns. leijuman (eli pölyn) mittauksista on siirrytty mittauksiin, joissa hiukkasmassa erotellaan eri kokoluokkiin (PM10 ja PM2.5).

Kaasut (SO2, NO2, O3, CO ja haisevat rikkiyhdisteet) sekä hiukkasmassa (PM10 ja PM2.5) mitataan jatkuvatoimisilla automaattisilla instrumenteilla ja  mittaustulokset julkaistaan reaaliajassa. Raskasmetallit ja orgaaniset yhdisteet analysoidaan kerätyistä näytteistä  laboratorioissa ja tulokset julkaistaan vuosittain. Seuraavista linkeistä pääset alasivuille, joilla on lyhyt kuvaus kustakin säännellystä yhdisteestä sekä Suomessa esiintyvistä pitoisuuksista.

Ilmansaasteiden vuositilastot

Ilmanlaadun seurannan vuositilastot 2016 lähtien

Vuositilastoissa (MS Excel) on pitoisuusmittausten vuosikeskiarvot ja muita tunnuslukuja mittausasemilla. Tilastot on laskettu Suomen talviajassa.

Yhdiste 2016 2017 2018 2019 2020
SO2 SO2_2016 SO2_2017 SO2_2018    
NO2 NO2_2016 NO2_2017 NO2_2018    
NOX NOx_2016 NOx_2017 NOx_2018    
PM10 PM10_2016 PM10_2017 PM10_2018    
PM2.5 PM25_2016 PM25_2017 PM25_2018    
Pb Pb_2016 Pb_2017 Pb_2018    
C6H6 C6H6_2016 C6H6_2017 C6H6_2018    
CO CO_2016 CO_2017 CO_2018    
O3 O3_2016 O3_2017 O3_2018    
As As_2016 As_2017 As_2018    
Cd Cd_2016 Cd_2017 Cd_2018    
Ni Ni_2016 Ni_2017 Ni_2018    
B(a)P BaP_2016 BaP_2017 BaP_2018