Bentseeni

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (NMVOC non-methane volatile organic compunds) pääsee ilmaan pienpoltossa sekä työkoneiden, liikenteen ja teollisuusprosessien päästöissä. Myös liuottimien käytössä ja öljyn jakelussa ja varastoinnissa vapautuu huomattavia määriä haihtuvia hiilivetyjä ilmaan. 2000-luvulla NMVOC-päästöt ilmaan ovat puolittuneet.

Ilmanlaadun sääntelyssä on mukana yksi NMVOC-yhdiste, bentseeni. Ilmanlaadun seurannan mittausten perusteella bentseenipitoisuudet Suomessa jäävät selvästi alle vuosiraja-arvon 5 µg/m³ eikä kaupunkialueilla jatkuva seuranta ole enää pakollista Suomessa.

Bentseenipitoisuudet ovat selvästi alle EU:n asettaman raja-arvon.
Bentseenipitoisuuksien vuosikeskiarvoja eri mittausasemilla vuosina 2005–2021 (Ilmansuojeluohjelman 2030 päivitys, YM 2023:8)

Lisätietoja päästölähteistä, päästöjen kehittymisestä ja alueellisesta jakaumasta ympäristöhallinnon sivuilta.