Bentseeni

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (NMVOC non-methane volatile organics) syntyy epätäydellisessä palamisessa (erityisesti pienissä tulisijoissa), liikenteessä, teollisuuden prosesseissa, liuottimien, liimojen, maalien ja painovärien käytössä ja bensiinin jakelussa. 2000-luvulla näiden aineiden päästöt ilmaan ovat puolittuneet. Ilmanlaadun sääntelyssä on mukana yksi NMVOC-yhdiste, bentseeni.

Ilmanlaadun seurannan mittausten perusteella bentseenipitoisuudet Suomessa jäävät selvästi alle vuosiraja-arvon 5 µg/m3 eikä kaupunkialueilla jatkuva seuranta ole enää pakollista Suomessa.

Bentseeni 1996-2019

Lisätietoja päästölähteistä, päästöjen kehittymisestä ja alueellisesta jakaumasta ympäristöhallinnon sivuilta.