Bentseeni

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (NMVOC non-methane volatile organic compunds) pääsee ilmaan pienpoltossa sekä työkoneiden, liikenteen ja teollisuusprosessien päästöissä. Myös liuottimien käytössä ja öljyn jakelussa ja varastoinnissa vapautuu huomattavia määriä haihtuvia hiilivetyjä ilmaan. 2000-luvulla NMVOC-päästöt ilmaan ovat puolittuneet.

Ilmanlaadun sääntelyssä on mukana yksi NMVOC-yhdiste, bentseeni. Ilmanlaadun seurannan mittausten perusteella bentseenipitoisuudet Suomessa jäävät selvästi alle vuosiraja-arvon 5 µg/m³ eikä kaupunkialueilla jatkuva seuranta ole enää pakollista Suomessa.

Bentseeni 1996-2020

Lisätietoja päästölähteistä, päästöjen kehittymisestä ja alueellisesta jakaumasta ympäristöhallinnon sivuilta.