Säteilyvaaratilanteet

Ilmatieteen laitos vastaa kansalaisten ja viranomaisten sääpalvelutarpeista erilaisissa erityistilanteissa. Erityistilanteita ovat muun muassa vaarallisen voimakkaat säätilanteet, radioaktiivisten aineiden ja vaarallisten kemikaalien leviäminen ilmakehässä sekä erilaiset suuronnettomuustilanteet.

Ilmatieteen laitos ennakoi leviämistä ja seuraa säätilannetta

Säteilyonnettomuuden uhatessa Ilmatieteen laitos tuottaa sekä kansalaisten että erityisesti viranomaisten käyttöön sääennusteita onnettomuuspaikalle ja mahdolliselle leviämisalueelle. Lisäksi suoritamme viranomaisten tarvitsemia leviämismalli- ja trajektorilaskelmia.

Hiukkasten leviämistä ilmakehässä ennustetaan laitoksessa kehitetyn kaukokulkeutumis- ja annoslaskentamallin (SILAM) avulla. Tämän leviämismallin avulla voidaan ennustaa myös mahdollisia kulkeutuneita pitoisuuksia, kun tiedetään edes jotain ilmakehään päässeiden radioaktiivisten aineiden määrästä ja koostumuksesta.

Esimerkkikuva säteilyn viuhkamaisesta leviämistä Suomeen. Oikealla kuva säteilyn leviämisestä pohjoisella pallonpuoliskolla.
Kuvitteellisen päästön aiheuttama leviäminen Euroopan laajuudella ja globaalisti.

Päivystävä meteorologi laatii onnettomuustilanteissa sääkatsauksia. Näissä katsauksissa kerrotaan tuuliolojen muutoksista ja sadealueiden liikkeistä. Lisäksi arvioidaan käytössä olevien säänennustusmallien luotettavuutta onnettomuuspaikalla sekä mahdollisen päästön vaikutusalueella.

Viranomaisten roolit säteilyonnettomuuksissa

Säteilyonnettomuuksien väestönsuojelusta vastaavat alueen pelastusviranomaiset. Ilmatieteen laitos tuottaa säteily- ja pelastusviranomaisen käyttöön sää- ja leviämistietoja. Säteilyviranomaiset vastaavat puolestaan väestön, elinkeinoelämän, maatalouden  ja muun yhteiskunnallisesti tärkeän toiminnan suojaamiseksi annettavien ohjeiden ja määräysten valmistelusta. Joditablettien jaosta, väestön sisällesuojautumisesta ja muista väestönsuojelullisista toimenpiteistä päättää pelastustoimintaa johtava viranomainen.

Säteilyturvakeskus huolehtii ympäristömme radioaktiivisuuden jatkuvasta seurannasta mittausverkostonsa kautta. Ilmatieteen laitos osallistuu ilman radioaktiivisuuden seurantaan muutamien tutkimuskäyttöön tarkoitettujen mittausasemiensa kautta.

Onnettomuustilanteiden viestinnässä Ilmatieteen laitos tiedottaa sää- ja virtausolosuhteista. STUK ja pelastusviranomaiset tiedottavat onnettomuustilanteen kehityksestä sekä elinkeinoelämälle annetuista määräyksistä ja ohjeista.

Ilmatieteen laitos osallistuu kotimaisiin ja kansainvälisiin säteilytilanneharjoituksiin vuosittain. Harjoitusten tavoitteena on ylläpitää kaikkien osallistuvien viranomaisten toimintakykyä äkillisissä säteilyvaaratilanteissa.