Ohjeita lumivyöryihin varautumiseen tunturissa liikkujille

Hoitamattomissa luonnonrinteissä liikuttaessa on huomioitava lumivyöryn mahdollisuus. Lumen päällä liikkuva laskettelija, hiihtäjä tai kelkkailija lisää aina lumivyöryn mahdollisuutta. Vyöry voi tapahtua myös ilman laskettelijan vaikutusta.

Talvisen avara tunturimaisema, johon merkitty kulkureitti moottorikelkalle.
Hyvin loivalla rinteellä lumivyöryn riski on pieni, jyrkkään puuttomaan rinteeseen lähtiessä on riski erittäin suuri. Tarpeellisia varusteita kaikille tunturissa liikkuville ovat lapio, kännykkä ja sondi. Myös saha ja lumivyöryreppu ovat hyödyllisiä.

Turvaohjeita lumivyöryn varalta

  • Älä lähde yksin luonnonrinteeseen. - Jos joudut lumivyöryyn kuka pelastaa tai hälyttää apua?

  • Ilmoita reittisuunnitelmasi ulkopuolisille.

  • Selvitä sääolosuhteet etukäteen.

  • Selvitä lumen rakenne viimeistään paikan päällä.

  • Tunnista maaston vaarapaikat. Selvitä turvalliset nousu- ja laskureitit.

  • Lapio, kännykkä, piippari ja sondi mukaan jokaiselle lähtijälle.

Oikealla liikkumisella lumivyöryriski pienenee

Mitä suurempi kuormitus lumeen kohdistuu sen suurempi lumivyöryvaara. Moottorikelkka ja usean hiihtäjän lähekkäin liikkuva seurue aiheuttavat suuren kuormituksen lumipeitteeseen. Lumikenkäilyn kuormitus on hieman pienempi kuin suksien. Hiihtoseurueen tulee ylittää epäilyttävät rinteet yksitellen, jolloin lumipeitteeseen kohdistuva voima on pieni ja pistemäinen. Jonossa kulkevat voivat laukaista lumivyöryn koko jonon matkalta ja useampi henkilö on vaarassa joutua vyöryyn. Myös laskiessa rinteessä tulisi olla vain yksi henkilö kerrallaan. Moottorikelkka aiheuttaa aina suuren kuormituksen. Kurussa, lumilipan päällä tai alla ja rinteen alaosassa kulkemista tulee välttää. Rinteen vyöryessä lumi kasautuu rinteen alaosaan ja jyrkkäreunaiseen kuruun voi kasautua useita metrejä lunta. Tällainen ”maastoansa” jää helposti huomaamatta.

Lumilipat ovat epävakaita, ne muuttavat muotoaan nopeastikin ja kerrostuma voi sortua hyvin helposti.

Apuvälineet lisäävät turvallisuutta

Jokaiselle luonnonrinteillä liikkuvalla mukana oltavia varusteita ovat lapion lisäksi sondi, piippari ja kännykkä.

  • Sondi on osista koostuva, 210 - 340 sentin pituinen metallikeppi, jolla lumeen hautautunut henkilö voidaan paikallistaa. Sondin käyttäjä tuntee eron sondin vastuksessa lumen ja lumeen hautautuneen uhrin välillä.

  • Piippari eli lähetin-vastaanotin lähettää radiosignaalia, joka voidaan paikallistaa toisella lähetin-vastaanottimella. Piipparien toimivuus ja paristot tulee tarkastaa ennen rinteeseen lähtöä ja asettaa ne lähetysasentoon. Piipparia pidetään valjaissa takin alla tai takin tai housujen taskussa, jottei se irtoa kaatuessa. Lämpimässä pitäminen pidentää paristojen kestoaikaa.

  • Kännykällä hälytetään apua hätänumerosta 112. Muista ladata kännykkä ja pitää sitä helposti saatavilla, esimerkiksi taskussa. On syytä pitää kännykkä ja piippari hieman erillään toisistaan, etteivät ne häiritse toisiaan.