Typpidioksidi

NO2 1994-2019 fin

Typpidioksidi (NO2) on hengitysteiden ärsytystä aiheuttava kaasu, ekosysteemeihin päädyttyään se puolestaan aiheuttaa rehevöitymistä ja happamoitumista. Typpidioksidi on osallisena myös toisen ilmansaasteen, otsonin, muodostumisessa.

Typpidioksidia pääsee ilmaan kaikessa palamisessa. Suomessa typpidioksidin kokonaispäästöstä puolet tulee energiatuotannosta ja puolet liikenteestä. Kaupunkien ilmanlaatuun liikenteellä on päästöosuuttaan suurempi vaikutus, koska liikenteen päästö tapahtuu maanpinnan tasolle suoraan hengitysilmaan.

Typpidioksidi on ongelmallisin suurimpien kaupunkiemme keskustoissa. Niissä typpidioksidipitoisuudet tyypillisesti kohoavat aamuruuhkan myötä. Korkeimmat pitoisuudet kertyvät katukuiluihin, joissa saasteiden laimeneminen on heikkoa.  Pahimmat tilanteet syntyvät usein tyyninä talvipäivinä,  jolloin myös energiantuotannon päästöt ovat suurimmillaan.

Typpidioksidipäästöt ovat hiljalleen laskeneet erityisesti katalysaattorilla varustettujen autojen syrjäyttäessä vanhat mallit. Myös kaupunki-ilman typpidioksidipitoisuudet ovat laskeneet.

Lisätietoja päästölähteistä, päästöjen kehittymisestä ja alueellisesta jakaumasta ympäristöhallinnon sivuilta. Liikenteen pakokaasupäästöistä on runsaasti lisätietoa VTT:n LIPASTO- laskentajärjestelmässä.