Rikkidioksidi

Rikkidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot 1980-2019 Suomessa

Rikkidioksidi  (SO2) on hapan kaasu, joka on haitallista sekä ihmisten terveydelle että ekosysteemeille. Rikkidioksidia pääsee ilmaan  rikkipitoisten polttoaineiden palamisessa energiantuotannossa sekä teollisuusprosesseissa. Tieliikenteen osuus päästöistä on pieni.

Rikkidioksidin synnyttämät happosateet aiheuttivat 1970- ja 80-luvuilla Euroopassa metsävaurioita  ja vesistöjen happamoitumista. Rikkidioksidipäästöjen rajoittamiseen ryhdyttiin tuolloin laajassa kansainvälisessä yhteistyössä. Nykyisin Suomen rikkidioksidipäästöt ovat vain noin kymmenesosa vuoden 1980 tasosta.

Päästöjen pieneneminen näkyy selkeästi ilman rikkidioksidipitoisuuksien alenemisena kaikkialla Suomessa, niin tausta-asemilla kuin kaupunkien liikenne- ja teollisuus-asemilla.

Nykyisin kohonneet rikkidioksidipitoisuudet ovat yleensä paikallisia ja lyhytaikaisia, (esimerkiksi muutamia tunteja kestäviä)  ja liittyvät tyypillisesti teollisuuden toimintahäiriöihin. Lappiin kulkeutuu ajoittain rikkidioksidia Kuolan niemimaalta.

Viime vuosina Suomessa rikkidioksidipitoisuudet ovat pysytelleet terveyden suojelemiseksi annettujen raja-arvojen alapuolella.

Lisätietoja päästölähteistä, päästöjen kehittymisestä ja alueellisesta jakaumasta ympäristöhallinnon sivuilta.