Rikkidioksidi

Rikkidioksidipitoisuudet ovat laskeneet kaikilla mittausasemilla jo vuosikymmeniä.
Rikkidioksidipitoisuuksien vuosikeskiarvoja eri mittausasemilla vuosina 2005–2021 (Ilmansuojeluohjelman 2030 päivitys, YM 2023:8)

Rikkidioksidi  (SO₂) on hapan kaasu, joka on haitallista sekä ihmisten terveydelle että ekosysteemeille. Rikkidioksidia pääsee ilmaan  rikkipitoisten polttoaineiden palamisessa energiantuotannossa sekä teollisuusprosesseissa.

Rikkidioksidin synnyttämät happosateet aiheuttivat 1970- ja 80-luvuilla Euroopassa metsävaurioita  ja vesistöjen happamoitumista. Rikkidioksidipäästöjen rajoittamiseen ryhdyttiin tuolloin laajassa kansainvälisessä yhteistyössä. Nykyisin Suomen rikkidioksidipäästöt ovat vain noin viisi prosenttia vuoden 1980 päästömäärästä.

Päästöjen pieneneminen näkyy selkeästi ilman rikkidioksidipitoisuuksien alenemisena kaikkialla Suomessa, niin maaseudulla kuin kaupungeissa.

Nykyisin kohonneet rikkidioksidipitoisuudet ovat yleensä paikallisia ja lyhytaikaisia, (esimerkiksi muutamia tunteja kestäviä)  ja liittyvät tyypillisesti teollisuuden toimintahäiriöihin. Vuosikymmenten ajan Lappiin on kulkeutunut ajoittain rikkidioksidia Kuolan niemimaalta.

Viime vuosina Suomessa rikkidioksidipitoisuudet ovat pysytelleet terveyden suojelemiseksi annettujen raja-arvojen alapuolella.

Lisätietoja päästölähteistä, päästöjen kehittymisestä ja alueellisesta jakaumasta ympäristöhallinnon sivuilta.