Vaaralliset aineet

Vaarallisten kemikaalien leviäminen erilaisten onnettomuuksien yhteydessä ympäristöön on monien osatekijöiden summa. Tilanteen vaarallisuuden arvioinnissa ja pelastustoimien suunnittelussa tarvitaan tietoa leviävän aineen kemiallisesta koostumuksesta, aineen määrästä ja säilytystavasta.

Piipuista tulee höyryä ja ilmansaasteita.
Kuva Tuomo Bergman

Ilmakehän tila vaikuttaa leviämiseen

Kemikaalien leviämiseen ilmakehässä vaikuttaa tuulen suunnan ja nopeuden lisäksi lämpötila ja sadetilanne. Myös maanpinnan läheisen ilmakerroksen olosuhteilla on vaikutusta kemikaalin sekoittumiseen ympäröivään ilmaan ja sitä tietä pitoisuuksien laimenemisnopeuteen.

Heikkotuulisessa pakkassäässä kemikaalien laimeneminen ilmakehässä on hidasta. Pakkasilmassa jotkut kemikaalit voivat käydä raskaammaksi ja osa saattaa jo muuttaa olomuotoansa kaasumaisesta nesteeksi. Voimakas tuuli puolestaan kuljettaa aineita nopeasti laajemmalle alueelle, jolloin aineiden pitoisuudet yleensä laimenevat tehokkaasti. Lämpimänä kesäpäivänä kemikaalit saattavat sekoittua ilmakehässä esiintyvien pyörteiden mukana hyvinkin korkealle ja silloin haitallisen aineen laimeneminen ilmakehässä on nopeaa.

Viranomaisten työnjako

Ilmatieteen laitos tukee pelastustoimintaa johtavia viranomaisia toimittamalla heille tietoja vallitsevista ja tulevista tuuli- ja sääolosuhteista onnettomuuspaikalla. Lisäksi meillä on kehitetty erityisiä kemikaalien leviämistä ja laimenemista kuvaavia malleja (esim. ESCAPE), joilla voidaan varsin nopeasti hahmottaa vaarallisen aineen saastuttaman alueen laajuus. Näiden mallien ja havaintojen luoman tilannekuvan perusteella on helpompaa ryhtyä tarpeellisiin pelastustoimiin.