Ilmanlaatuindeksi

Ilmanlaatuindeksiä käytetään päivittäisessä ilmanlaatutiedotuksessa. Sen avulla ilmanlaatu kullakin asemalla voidaan tiivistää havainnolliseen väriasteikkoon ja laatusanoihin hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono tai erittäin huono. Indeksi on tunneittain mittausasemalle laskettava vertailuluku, joka kuvaa sen hetkistä ilmanlaatua suhteutettuna ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. Ilmanlaatuindeksi perustuu pitoisuuksien tuntiarvoihin ja se päivittyy tunnin välein.

VäriIlmanlaatuTerveysvaikutuksetMuut vaikutukset
vihreähyväei todettujalieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä
keltainentyydyttävähyvin epätodennäköisiälieviä luontovaikutuksia pitkällä aikavälillä
oranssivälttäväepätodennäköisiäselviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
punainenhuonomahdollisia herkillä ihmisilläselviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä
violettierittäin huonomahdollisia herkillä väestöryhmilläselviä kasvillisuus- ja materiaalivaikutuksia pitkällä aikavälillä

Ilmanlaatuindeksin laskennassa voidaan ottaa huomioon rikkidioksidin (SO2), typpidioksidin (NO2), hengitettävien hiukkasten (PM10) , pienhiukkasten (PM2.5), otsonin (O3), hiilimonoksidin (CO) ja haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuudet. Millään asemalla ei mitata näitä kaikkia, joten käytännössä indeksi lasketaan aina vain osasta näitä yhdisteitä. Eri asemien indeksit eivät siis välttämättä ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Jos asemalla mitataan yhtä tai kahta yhdistettä, indeksiä ei välttämättä lasketa lainkaan.

Ali-indeksien määrittely

Ilmanlaatuindeksin määrittämiseksi kullekin mitattavalle yhdisteelle lasketaan ensin pitoisuuksien tuntikeskiarvoista ali-indeksi. Ali-indekseistä korkeimman arvo määrää ilmanlaatuindeksin arvon.

Kunkin yhdisteen tuntipitoisuutta vastaava indeksiarvo (ns. ali-indeksi), pitoisuus mikrogrammaa kuutiometrissä ilmaa (µg/m3)

IndeksiluokitusSO2NO2PM10PM2.5O3COTRS
hyväalle 20alle 40alle 20alle 10alle 60alle 4000alle 5
tyydyttävä20-8040-7020-5010-2560-1004000-80005-10
välttävä80-25070-15050-10025-50100-1408000-2000010-20
huono250-350150-200100-20050-75140-18020000-3000020-50
erittäin huonoyli 350yli 200yli 200yli 75yli 180yli 30000yli 50

Suomen oloihin sovitettu ilmanlaatuindeksi on HSY:n ja THL:n kehittämä.