Ilmansaasteiden terveysvaikutukset

Ilmansaasteille herkillä ihmisillä voi ilmetä terveyshaittoja kun ilmanlaatu on huono tai erittäin huono. Eri saasteilla voi olla erilaisia haittavaikutuksia ja oireet ovat erittäin yksilöllisiä.

Jos saastetilanne pitkittyy, kunnan viranomaiset voivat ryhtyä toimenpiteisiin pitoisuuksien alentamiseksi ja voivat tällöin antaa suosituksia ja toimintaohjeita kuntalaisille. Seuraa siis oman kuntasi tiedotteita ja toimenpideohjeita viestimissä.

Hengitettävät hiukkaset (PM10)

Syy: katupöly

  • Herkät hengitystiesairaat, erityisesti astmaatikot, sekä pikkulapset voivat saada oireita: nuhaa, yskää sekä kurkun ja silmien kutinaa ja hengitysoireita.

Pienhiukkaset (PM2.5)

Syy: savut ja kaukokulkeutuvat saasteet

  • Astmaatikot sekä yleensä iäkkäät sepelvaltimotautia ja keuhkoahtaumatautia sairastavat voivat saada hengitystie- ja sydänoireita sekä heidän keuhkojen ja sydämen toimintakykynsä voi heiketä.

  • Myös terveet voivat kokea silmien, nenän ja kurkun ärsytystä tai lievää hengenahdistusta.

Typpidioksidi (NO2)

Syy: pakokaasut

  • Astmaatikot sekä yleensä iäkkäät sepelvaltimotautia ja keuhkoahtaumatautia sairastavat voivat saada hengitystie- ja sydänoireita sekä heidän keuhkojen ja sydämen toimintakykynsä voi heiketä.

  • Herkkyys pakkaselle ja siitepölylle saattaa lisääntyä.

Rikkidioksidi (SO2)

Syy: teollisuuden saasteet

  • Korkeat rikkidioksidipitoisuudet voivat lisätä lasten ja aikuisten hengitystieinfektioita sekä astmaatikkojen kohtauksia. Äkillisiä oireita ovat yskä, hengenahdistus ja keuhkoputkien supistuminen.

  • Astmaatikot ovat muita herkempiä rikkidioksidin vaikutuksille ja erityisesti pakkanen voi pahentaa rikkidioksidin aiheuttamia oireita.

Otsoni (O3)

Syy: kaukokulkeutuminen

  • Korkeat otsonipitoisuudet voivat aiheuttaa silmien, nenän ja kurkun limakalvojen ärsytystä.

  • Hengityssairailla voivat myös yskä ja hengenahdistus lisääntyä ja toimintakyky heikentyä.

  • Otsoni voi pahentaa siitepölyn aiheuttamia allergiaoireita.

Lue myös miten voit vähentää altistusta ilmansaasteille ja parantaa itse ilmanlaatua?