Tekniikka ja menetelmät

Teknologia, tekniikka ja tietotekniikka ovat olennainen osa Ilmatieteen laitoksen toimintaa kaikilla laitoksen toiminta-alueilla.

Tekniikkaa hyödynnetään muun muassa havaintojen keruussa sekä maalla, merellä että ilmassa. Kerättyjä tietoja käytetään hyväksi sekä tutkimuksessa että palvelujen tuotannossa.