Meret

Koostekuva merellisistä teemoista.

Itämeri

Itämeri on ominaisuuksiltaan ainutlaatuinen merialue. Se on yhteydessä Atlantin valtamereen Tanskan salmien kautta, mutta sen suolapitoisuus on hyvin alhainen, vain noin viidennes valtamerien suolapitoisuudesta. Itämeri on myös matala ja sen keskisyvyys onkin noin 54 metriä, kun valtamerien keskisyvyys voi olla useita kilometrejä.

Pohjoisen sijaintinsa takia Itämeri jäätyy joka vuosi ainakin osittain. Tällä on suuri vaikutus meriluontoon ja liikenteeseen.

Arktiset merialueet

Arktisen merialueen raja määräytyy talvisen jääpeitteen perusteella. Pohjoinen napa-alue on maa-alueiden ympäröimä valtameri, josta noin 40 % on maata ja 60 % merta. Arktinen meri ja jää ovat tärkeitä elinympäristöjä monille eliölajeille.

Ilmastonmuutoksella on suuri vaikutus arktiseen alueeseen, sillä lämpötilat ovat nousseet alueella viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana kaksi kertaa enemmän kuin maapallon keskimääräinen lämpötila ja jään peittämä alue on pienentynyt. Jään sulaessa arktisten merialueiden taloudellinen käyttö ja liikenne lisääntyvät, mikä tuo mukanaan uusia haasteita.

Valtameret

Valtameret peittävät noin 71 % maapallon pinta-alasta ja ne sisältävät 97 % maapallon vesivaroista. Silti vain noin 5 % meristä on tutkittu.

Merivirrat tasaavat maapallon lämpötiloja päiväntasaajan ja napa-alueiden välillä ja ne ovat tärkeä tekijä maapallon ilmastossa. Valtameret ovatkin merkittävä tekijä Maan energia-, vesi- ja hiilikierrossa.

Noin puolet maapallon elämänmuodoista on suoraan riippuvaisia meristä. Meristä saadaan ruokaa, lääkkeitä ja mineraaleja. Meriteitä käytetään myös tavaroiden ja ihmisten kuljetukseen.

Merien tutkimukseen käytetään kehittynyttä tekniikkaa satelliiteista vedenalaisiin tutkimuslaitteisiin.