Tulivuoren purkaukset

Tulivuorten purkaukset voivat aiheuttaa paikallisia katastrofeja lähialueella ja haitata lentoliikennettä laajoilla alueilla. Ilmatieteen laitos osallistuu tulivuorten purkausten levittämien tuhkapilvien liikkeiden seurantaan ja ennustamiseen.

Tulivuori syöksee tuhkapilven taivaalle.
Islannissa Eyjafjallajökullin tulivuorenpurkauksen ilmaan syöksemä tuhka levisi Euroopan ilmatilaan huhtikuussa 2010. Lentoliikenne oli tuolloin laajoissa hankaluuksissa. Kuva: Mika Kalakoski.

Tulivuoren hienojakoisen tuhkan leviämistä ilmakehässä voidaan ennustaa leviämismallien avulla. Ilmatieteen laitoksella on hyvä valmius tuottaa ministeriöiden, viranomaisten ja suuren yleisönkin käyttöön ennusteita tulivuoren tuhkan leviämisestä.

Tulivuoren tuhka voi aiheuttaa suoranaista terveysuhkaa vain aivan tulivuoren lähialueella. Satojen kilometrien etäisyydellä tulivuoresta ilmakehässä leviävä tuhka saattaa aiheuttaa haittaa ja rajoituksia lentoliikenteelle.

Lentoturvallisuuden varmistamiseksi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antaa kansainvälisen suosituksen mukaisia päätöksiä ilmailusta tuhkapilven vaikutusalueella.

Vuoden 2010 tuhkakriisin, joka käytännössä pysäytti koko Euroopan lentoliikenteen, jälkeen lentoyhtiöiden riskinarviointimenettely on kehittynyt eikä Suomen, kuten ei muidenkaan valtioiden, ilmatilaa todennäköisesti enää suljeta mahdollisen tuhkapilven takia.

Kansainvälinen Volcanic Ash Advisory Center eli VAAC laskee tuhkan liikkeitä. Euroopassa viranomaisten toimintaa koordinoi eurooppalaisen lennonjohtojärjestön Eurocontrolin sisään rakennettu kriisikeskus.

Ennustekarttojen pohjalta määritellään tarvittaessa vaara-alueita, joilla tuhkapitoisuus on niin suuri, että lentoyhtiöiden tulee ottaa se huomioon lentoreittejä suunniteltaessa. Lentoyhtiöt tekevät omalta osaltaan turvallisuusarvion, jonka perusteella päätökset lentoreiteistä tehdään.