Tulivuoren purkaukset

Tulivuorenpurkauksessa korkealle ilmakehään voi vapautuu maan sisältä tuhkan lisäksi kaasumaisia aineita, muun muassa vesihöyryä, hiilidioksidia ja rikkidioksidia, joiden leviämistä voidaan ennustaa leviämismallien avulla. Ilmatieteen laitos tuottaa tarvittaessa ennusteita tulivuoren tuhkan leviämisestä ministeriöille, viranomaisille, eri alojen toimijoille ja kansalaisille.

Tulivuori syöksee tuhkapilven taivaalle.
Islannissa Eyjafjallajökullin tulivuorenpurkauksen ilmaan syöksemä tuhka levisi Euroopan ilmatilaan huhtikuussa 2010.

Tulivuoren tuhka voi aiheuttaa suoranaista terveysuhkaa vain aivan tulivuoren lähialueella. Lentoliikenteelle ilmakehässä leviävään tuhkaan liittyvät haitat ja rajoitukset voivat ulottua jopa tuhansien kilometrien päähän.

Vuoden 2010 Eyjafjallajökullin tulivuorenpurkauksen jälkeen ilmailun toimijoiden riskienhallintamenettely on kehittynyt eikä Suomen, kuten ei muidenkaan valtioiden, ilmatilaa todennäköisesti enää suljeta mahdollisen tuhkapilven takia.

Kansainvälinen Volcanic Ash Advisory Center eli VAAC koordinoi ja jakelee lentoliikennettä koskevat vulkaanisen tuhkan tiedotteet. Euroopassa viranomaisten toimintaa koordinoi eurooppalaisen lennonjohtojärjestön EUROCONTROL:n kriisikeskus.

Ilmatieteen laitos laatii ja julkaisee tarvittaessa ilmailun varoitussanoman ja ennustekarttojen pohjalta määritellään tarvittaessa vaara-alueita, joilla tuhkapitoisuus on niin suuri, että lentoyhtiöiden tulee ottaa se huomioon lentoreittejä suunniteltaessa. Lentoyhtiöt tekevät omalta osaltaan turvallisuusarvion ja päätökset lentoreiteistä.