Hiililaskuri

Pääasiallinen tavoite on kehittää toimiva seuranta-, raportointi- ja varmennusjärjestelmä (monitoring, reporting, and verification; MRV) hiilen ja kasvihuonekaasujen budjettien määrittämiseksi erilaisissa ympäristöissä. Viime aikoina olemme keskittyneet erityisesti maatalousekosysteemeihin.

Tutkimuksemme tuottaa tietoa eri ekosysteemien toiminnasta ja palvelee tietotarpeita liittyen 1) kansalliseen ja alueellisiin kasvihuonekaasuinventaarioihin, 2) hiilijalanjälki- ja elinkaarianalyyseihin (LCA), sekä 3) hiilidioksidipäästöjen kompensointiin ja päästöjen vähentämiseen.

Kehitämme ja käytämme mallinnuksessa kolmea lähestymistapaa:

  1. Sentinel-2-satelliittidataa yhdistettynä Ilmatieteen laitoksella kehitettyyn Yasso-malliin,

  2. Laajaa kokoelmaa prosessipohjaisia ekosysteemimalleja ja

  3. Tekoälyä (AI), koneoppimista (ML) sekä emulaattoreita.

Kehitämme ja käytämme tietoteknistä järjestelmää helpottamaan mallinnustyötä ja siihen liittyviä sovelluksia.

Käytännössä työhön sisältyy pääasiassa:

  1. Ekosysteemimallien kehittäminen ja testaus, jotta voidaan entistä paremmin simuloida hiilensidontaa ja muiden kasvihuonekaasujen vaihtoa ilmakehän kanssa niin mineraali- kuin turvemailla, mukaan lukien maatalousalueet, metsät ja suot,

  2. Erilaisten datavirtojen, parannettujen mallien ja mallien tulosten integrointi tieto- ja laskentajärjestelmään, jotta voidaan arvioida kenttäkohtaista kasvihuonekaasubudjettia nykyisissä ja tulevissa ilmasto-olosuhteissa nykyisin vallitsevilla ja parannetuilla toimenpiteillä.

Pelto-observatorio-palvelusta löydät tietoa ja esimerkkejä hiilensidonnan mittauksista ja mallinnuksista eri koealoilla. Mittausten kattavuus vaihtelee koealueesta riippuen.

Työ on osa Carbon Action -verkostoa, joka yhdistää keskeisimmät sidosryhmät: viljelijät, tutkijat, yritykset ja päätöksentekijät.