Kasvihuonekaasut

Merkittävimmät ilmaston lämpenemiseen vaikuttavat pitkäikäiset kasvihuonekaasut ovat hiilidioksidi (CO2), metaani (CH4) ja typpioksiduuli (N2O). Näiden kaasujen pitoisuudet ovat kasvaneet ilmakehässä selvästi esiteollisesta ajasta. Kasvihuonekaasujen pitoisuuksia säätelee ihmistoiminnan suorien päästöjen lisäksi ilmakehän ja ekosysteemien väliset vuorovaikutukset. Myös luontoperäiset päästöt ja nielut ovat merkittäviä.

Kasvihuonekaasut-ryhmässä tutkitaan kasvihuonekaasujen vaihtoa ilmakehän ja eri ekosysteemien välillä sekä kaasupitoisuuksien kehittymistä ilmakehässä. Tutkimus perustuu sekä mittauksiin että mallitukseen.

Ryhmän päätehtävät ja -tutkimusaiheet ovat:

  • Kasvihuonekaasupitoisuuksien jatkuvatoiminen mittaus Pallas-Sodankylän Global Atmosphere Watch- asemalla

  • Ilmakehän ja ekosysteemien välisen kasvihuonekaasuvaihdon mittaukset useilla mittausasemilla niin Suomessa kuin ulkomailla

  • Olemme mukana eurooppalaisessa Integrated Carbon Observing System (ICOS) tutkimuksen infrastruktuurissa (https://www.icos-ri.eu/). Suomenkielellä: www.icos-finland.fi

  • Pitoisuusmittaukset ovat osa ICOS-ilmakehämittausverkkoa (ilmakehäkeskus ATC) ja ekosysteemien kaasunvaihtomittaukset ovat osa ekosysteemikeskusta (ETC)

  • Osana ICOS ilmakehäkeskusta (ATC) teemme laatujärjestelmän mukaiset ilmakehämittausasemien auditoinnit Euroopassa liikkuvalla laboratoriolla 

  • Ekosysteemien kasvihuonekaasutaseet ja säteilypakotteet

  • Valuma-alueiden haihdunta- ja vesitasemittaukset ja hiilivirrat

  • Hiilidioksidin sitoutuminen boreaalisen vyöhykkeen kasvillisuuteen ja maaperään

  • Kaatopaikkojen metaanipäästöt

Ryhmä kuuluu Suomen Akatemian nimeämään huippuyksikköön.

Lisätietoja Ilmatieteen laitoksen kasvihuonekaasututkimuksesta tutkimusryhmän englanninkielisillä kotisivuilla.

Hiilidioksidin (CO2) ilmakehäpitoisuuden kehitys Pallaksen GAW-asemalla Sammaltunturin huipulla. Lisää pitoisuuskuvia täältä.