Hiilenkierto

Hiilenkiertoryhmä tutkii hiilidioksidin, metaanin ja veden kiertoa kasvillisuuden, maaperän ja ilmakehän välillä.

Ryhmä käyttää työssään erilaisia mallinnustyökaluja ja mittauksia sekä toimii tiiviissä yhteistyössä kasvihuonekaasut- ja Ilmastojärjestelmän mallinnus -ryhmien sekä Ilmakehän koostumuksen tutkimus,  Kaukokartoitustutkimus, Meteorologinen tutkimus ja Sään ja ilmastomuutoksen vaikutustutkimus -yksiköiden kanssa.

Enemmän tietoa ryhmän tutkimuksesta on löydettävissä englanninkielisillä sivuilla.

Hiilenkierto-ryhmän tutkijoita.
Hiilenkiertoryhmän jäseniä: (takarivi, vasemmalta alkaen) Jussi Heinonsalo, Toni Viskari, Tuula Aalto, Liisa Kulmala, Yao Gao, (eturivi, vasemmalta alkaen) Maisa Laine, Maria Tenkanen, Jarmo Mäkelä, Leif Backman, Vilna Tyystjärvi, Vilma Kangasaho, Aki Tsuruta ja Tiina Markkanen.