Hiilenkierto

Hiilenkiertoryhmä tutkii hiilidioksidin, metaanin ja veden kiertoa kasvillisuuden, maaperän ja ilmakehän välillä.

Ryhmä käyttää työssään erilaisia mallinnustyökaluja ja mittauksia sekä toimii tiiviissä yhteistyössä kasvihuonekaasut- ja Ilmastojärjestelmän mallinnus -ryhmien sekä Ilmakehän koostumuksen tutkimus,  Kaukokartoitustutkimus, Meteorologinen tutkimus ja Sään ja ilmastomuutoksen vaikutustutkimus -yksiköiden kanssa.

Enemmän tietoa ryhmän tutkimuksesta on löydettävissä englanninkielisillä sivuilla.

Hiilenkierto-ryhmän tutkijoita.
Hiilenkiertoryhmän jäsenet kuvattu kesäkuussa 2022