Hiilenkierto

Hiilenkiertoryhmä tutkii hiilidioksidin, metaanin ja veden kiertoa kasvillisuuden, maaperän ja ilmakehän välillä.

Yksinkertaistettu kaavakuva Hiilenkiertoryhmän toiminnasta: mittauksin kerättyä tietoa hyödynnetään mallinnuksessa ja ennusteiden tekemisessä, ja näin tarjotaan tukea päätöksentekijöille.
Yksinkertaistettu kuvaus Hiilenkiertoryhmän työstä (vihreä tausta) ja sen linkittymisestä sekä Ilmatieteen laitoksen toiminnan muihin osa-alueisiin että yleisemmin yhteiskunnan toimintaan (harmaa tausta).

Ryhmä käyttää työssään erilaisia mallinnustyökaluja ja mittausaineistoja tutkiakseen erityisesti hiilidioksidin ja metaanin luonnollisia lähteitä ja nieluja sekä veden kiertokulkua. Tutkimuskohteitamme ovat esimerkiksi metsät, suot, pellot ja kaupunkien viheralueet niin paikallisella kuin globaalillakin tasolla keskittyen erityisesti pohjoisiin leveysasteisiin. Hiilidioksidi ja metaani ovat merkittävimpiä ilmaston lämpenemiseen vaikuttavia kasvihuonekaasuja. Niiden tutkimus antaa tieteellisesti ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä tietoa luonnonekosysteemien toiminnasta ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Ryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä Kasvihuonekaasut ja Ilmastojärjestelmän mallinnus -ryhmien sekä Ilmakehän koostumuksen tutkimus, Kaukokartoitustutkimus, Meteorologinen tutkimus ja Sään ja ilmastomuutoksen vaikutustutkimus -yksiköiden kanssa.

Enemmän tietoa ryhmän tutkimuksesta on löydettävissä englanninkielisillä sivuilla.

Ajankohtaista

Tiedätkö, mitä on hiilipuutarhurointi? Festivaali kutsuu tutustumaan hiiliviisaan kaupunkiluonnon tutkimukseen ja suunnitteluun (18.8.2023)

Luontopaneeli tuo tutkittua tietoa luontoa koskevaan päätöksentekoon (7.6.2023)

Ilmoittaudu webinaariin: Hiiliviisas kaupunkivihreä ilmastoratkaisuksi – politiikkasuosituksia kaupungeille (11.5.2023)

Tutkimushankkeessa selvitetään viljapeltojen hiilensidontaa (25.1.2023)

Tulossa uutta tietoa kosteikkojen kyvystä hillitä ilmastonmuutosta (8.12.2022)

PathFinder-hanke tuottaa yhtenäistä tietoa Euroopan metsistä (10.11.2022)