Hiilenkiertoryhmän tutkimus

Hiilenkiertoryhmä tutkii ilmakehän, eliökehän eli biosfäärin ja vesikehän eli hydrosfäärin välisiä vuorovaikutuksia ja palautejärjestelmiä. Tutkimusta tehdään pääasiassa mallintamalla biogeokemiallisia kiertoja ja prosesseja hyödyntämällä data-assimilaatiota ja numeerisia menetelmiä.

Olemme erityisen kiinnostuneita kasvihuonekaasujen virtauksista ja pitoisuuksista sekä hiilen ja typen varastoista kasvillisuudessa ja maaperässä. Tällä hetkellä hankkeidemme aihealueisiin kuuluu hiilensidonnan tutkiminen maatalousmailla, hoidetuilla ja ennallistetuilla soilla, metsissä sekä kaupunkiluonnossa. Mittakaavamme vaihtelee yhden koealan, paikallisen, alueellisen ja globaalin mittakaavan välillä, mutta tällä hetkellä keskitymme erityisesti pohjoisiin alueisiin. Käytämme maanpintamalleja (kuten JSBACH ja LandscapeDNDC) ja muita prosessipohjaisia ekosysteemimalleja.

Lisätietoja:

2.5.2024