Digitaalinen kaupunkihiili 2.0 -hankkeet

Hankkeiden keskiössä on laserkeilausdatan jalostaminen, satelliittidatan tulkinta ja hiilensidontaa kuvaavien prosessipohjaisten mallien hyödyntäminen luontoympäristöjen osalta kaupunkien vähähiilisyystyön tueksi.

Hankkeiden nimet: Digitaalinen kaupunkihiili 2.0 Uusimaa ja Digitaalinen kaupunkihiili 2.0 Kanta-Häme

Hankkeiden rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Uudenmaan liitto, Hämeen liitto

Hankkeiden kesto: 09/2023 – 12/2025

Hankkeiden päätoteuttaja: Suomen ympäristöopisto SYKLI

Hankkeiden osatoteuttajat: Maanmittauslaitos, Ilmatieteen laitos, Aalto-yliopisto (vain Uudenmaan hanke) ja Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK (vain Kanta-Hämeen hanke)

Hankkeiden yhteyshenkilö Ilmatieteen laitoksella: Esko Karvinen, esko.karvinen@fmi.fi

Hankkeiden maakunnat: Uusimaa ja Kanta-Häme

Hankkeiden yhteistyökaupungit: Espoo, Forssa ja Riihimäki

Hankkeiden budjetti: 340 127 euroa

EU-rahoitus: 238 089 euroa

Sosiaalinen media: X:ssä @kaupunkihiili

Hankekuvaus:

Digitaalinen kaupunkihiili 2.0 tuplahankkeessa selvitetään millaista uutta ja täydentävää dataa sekä menetelmäsuosituksia kaupunkien vähähiilisyystyön tueksi voidaan tuottaa rakennettujen luontoympäristöjen hiilinielujen osalta. Keskiössä on laserkeilausdatan jalostaminen, satelliittidatan tulkinta ja hiilensidontaa kuvaavien prosessipohjaisten mallien hyödyntäminen. Näistä datalähteistä hanke tuottaa pilottiluonteista paikkatietoa, jonka hyödynnettävyyttä ja merkitystä arvioidaan kaupunkiorganisaatioissa käytännön tasolla.

Hankkeet toteutetaan Uudenmaan (Digitaalinen kaupunkihiili 2.0 Uusimaa) ja Kanta-Hämeen (Digitaalinen kaupunkihiili 2.0 Kanta-Häme) maakunnissa. Yhteistyökaupunkeina mukana ovat Espoo, Forssa ja Riihimäki, mutta alueiden kaikkiin kuntaorganisaatioihin pyritään löytämään yhteys ja haastattelemaan kuntien tarpeita, miten hiilinieluja, luontoarvoa ja viihtyvyyttä voitaisiin alueella lisätä.

Molempien maakuntien hankkeiden päätoteuttajana on Suomen ympäristöopisto SYKLI. Osatoteuttajista Ilmatieteen laitos ja Maanmittauslaitos ovat mukana molemmissa hankkeissa. Uudenmaan alueella hankekonsortiossa on mukana Aalto yliopisto ja Kanta-Hämeessä Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK.

Hankkeiden tuloksena syntyy yhteisjulkaisu kaupunkien luontoympäristöihin liittyvän vähähiilisyystyön edistämismenetelmistä. Toinen tuotos on kaupunkimallin virtuaalinen ympäristö ja lisäksi tuotoksena syntyy suoraan hyödynnettävissä olevia datavarantoja. Ensimmäisiä osatuotoksia jaetaan jo vuoden 2024 puolella hankkeen viestintäkanavien kautta.

Hankkeet ovat avoimia yritysyhteistyölle ja yrityksiltä otetaankin aloitteita ja ehdotuksia vastaan siitä, millaisiin haasteisiin hankkeesta toivottaisiin vastauksia ja onko jotain, mitä voitaisiin edistää ja kehittää yhdessä eteenpäin.

Digitaalinen kaupunkihiili 2.0 hankkeen logot: hankelogo, EU:n osarahoituksesta kertova logo, Hämeen liiton logo ja Uudenmaan liiton logo.