Merivedenkorkeusvaroitus

Ilmatieteen laitos antaa varoituksia matalasta ja korkeasta vedestä. Rajat on määritelty ilmastollisin perustein, jokaiselle merialueelle omansa.

Varoituskynnykset on asetettu meriveden korkeushavaintojen perusteella siten, että:

  • alimman vaaratason varoitusten toistuvuus on kerran vuodessa

  • keskimmäisen vaaratason kerran viidessä vuodessa

  • ylimmän vaaratason kerran 20 vuodessa.

Matalalle vedelle on olemassa vain yksi varoitustaso (keltainen), mutta korkealle vedelle kaikki kolme (keltainen, oranssi ja punainen).

Merivedenkorkeutta koskevia varoituksia laaditaan viiteen vuorokauteen asti.

Varoituskynnykset on lueteltu alla olevassa taulukossa (rajoja on päivitetty toukokuussa 2016):

  matala vesi korkea vesi erittäin korkea vesi vaarallisen korkea vesi
  kerran vuodessa kerran vuodessa kerran 5 vuodessa kerran 20:ssa vuodessa
  keltainen keltainen oranssi punainen
Perämeren pohjoisosa -80 115 140 170
Perämeren eteläosa -65 85 110 130
Merenkurkku -50 85 110 130
Selkämeri -50 75 100 120
Ahvenanmeri ja Saaristomeri (Föglö) -50 65 85 100
Saaristomeri (Turku), Suomenlahden länsiosa (Hanko) -50 70 95 110
Suomenlahden länsiosa (Helsinki ja Porvoo) -60 80 115 130
Suomenlahden itäosa -70 110 145 170

Kuva Eija Vallinheimo

24.9.2020