Merivedenkorkeusvaroitus

Ilmatieteen laitos antaa varoituksia matalasta ja korkeasta vedestä. Rajat on määritelty toistuvuuksien mukaan.

Varoituskynnykset on asetettu meriveden korkeushavaintojen perusteella siten, että:

  • alimman vaaratason varoitusten toistuvuus on kerran vuodessa.

  • keskimmäisen vaaratason kerran viidessä vuodessa.

  • ylimmän vaaratason kerran 20 vuodessa.

Matalalle vedelle on olemassa vain yksi varoitustaso (keltainen), mutta korkealle vedelle kaikki kolme (keltainen, oranssi ja punainen). Varoitustasot on määritetty havaintoasemille (14 kpl). Merivedenkorkeutta koskevia varoituksia laaditaan viiteen vuorokauteen asti.

Merivedenkorkeuden varoitusrajat

Varoitusrajat on lueteltu alla olevissa taulukoissa teoreettisen keskiveden suhteen ja N2000-korkeusjärjestelmässä.

Teoreettisen keskiveden suhteen

N2000-järjestelmässä

4.1.2023