Äkkitulvien vaikutuksia Suomessa

Ilmatieteen laitoksella on tutkittu vaarallisten sääilmiöiden vaikutuksia. Arviot perustuvat tutkittujen tilanteiden havaittuihin vaikutuksiin. Tiedon avulla voidaan suojata ihmishenkiä ja lieventää omaisuusvahinkoja.

Ukkoskuurojen aiheuttamat äkkitulvat taajamissa ja kaupungeissa

Suomessa on havaittu seuraavaa:

100 mm

  • Viemäriverkko täyttyy, viemäreistä nousee vettä ylöspäin kaduille ja rakennuksiin.

  • Vettä tulvii rakennusten kellareihin ja pohjakerroksiin.

  • Sadevesi kertyy siltojen alituksiin ja matalammille katuosuuksille. Ajokaistalle kertynyt vesi voi aiheuttaen kaivonkansien siirtymisen ja vaaran liikenteelle.

140 mm

  • Suurelle määrälle rakennuksia vahinkoa sekä ulkoa sisälle päässeestä vedestä, että viemärijärjestelmän pettämisestä.

  • Jäteveden mukana saattaa levitä erilaisia taudinaiheuttajia.

  • Tulvavedet saartavat rakennuksia.

  • Hissikuiluihin voi kertyä vettä.

  • Tierakenteet voivat romahtaa ja sorapintaiset tiet kärsivät suuria vaurioita. Sillat voivat jäädä veden alle. Alikulkukäytävät tulvivat. Useita katuja joudutaan sulkemaan, jolloin osa rakennuksista motissa.

  • Autojen moottorit sammuvat, jos ne ajetaan syvään veteen, jolloin ne voivat jäädä tulvaveden alle.