Toimintaohjeita tulviin

Ilmatieteen laitos on laatinut yhdessä pelastuslaitosten edustajien kanssa toimintaohjeet.

Ennen tilannetta

 • Veden pinta voi nousta nopeasti jokien varsilla tai alavilla mailla. Siirry turvaan tulvaherkältä alueelta. Leiriytyminen joen varrella ei ole turvallista. Jyrkissä rinteissä voi syntyä maanvyöryjä.

 • Lataa matkapuhelimet, varaa juomavettä vesijohtoveden saastumisen varalta ja tarkista taskulampun paristot hyvän sään aikana.

 • Tarkista eläinten turvallisuus.

 • Siirrä auto paikkaan, johon tulvavesi ei tule ylettymään.

 • Siirrä arvokkaat esineet, sähkölaitteet, jäteastiat ja vaaralliset aineet kellarista ja alimmasta kerroksesta lattiatason yläpuolelle tai ylempiin kerroksiin. Suojaa pohjakerroksen lattiakaivot muovilla ja hiekkasäkillä tai muulla sopivalla painolla.

 • Varmista että sadevesijärjestelmät toimivat, eivätkä ole tukkeutuneet.

 • Siirrä korkeammalle tai kiinnitä irralliset esineet, jotka saattavat tulvaveden mukana kulkeutuessaan aiheuttaa lisävahinkoja.

Tilanteen aikana

 • Pysy riittävän korkealla rakennuksessa tai maastossa, poissa tulvivasta vedestä. Tulvavesi voi sisältää myös jätevettä.

 • Kytke sähkö pois päältä, jos se on turvallista.

 • Älä käytä hissiä. Kulkeminen hissillä tulvivaan kellarikerrokseen voi olla hengenvaarallista. Tulvavesi voi myös aiheuttaa sähkökatkoksen.

 • Aja varovasti. Tulvavesi voi katkaista tieyhteydet, täyttää alikulkusillat, ja aiheuttaa tierakenteiden tai siltojen huuhtoutumisen virtaavan veden mukana.

 • Älä koskaan aja autoa tulvivalle tielle. Jo 45–60 cm syvyinen vesi voi saada auton kellumaan ja kulkeutumaan syvempään veteen aiheuttaen hukkumisriskin matkustajille. Jos auto sammuu, jätä auto ja hakeudu korkeampaan maastoon.

 • Vältä kävelemistä tulvavedessä. Jo 15 cm syvä virtaava vesi voi kaataa ihmisen.

 • Tulva voi saartaa rakennuksia, varaudu evakuointiin.

Tilanteen jälkeen

 • Tarkista rakennusten vauriot.

 • Heitä pois elintarvikkeet, jotka ovat joutuneet kosketuksiin tulvaveden kanssa. Tulvavesi voi sisältää jätevettä.

Ilmatieteen laitos ei ota missään tilanteessa vastuuta mistään käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuvista vahingoista - suorista, epäsuorista, ennalta arvaamattomista tai ennalta arvattavista, erityisistä tai tyypillisistä vahingoista eivätkä voiton tai tuoton menetyksestä, joka tai jotka ovat aiheutuneet sivustolla olevan tiedon käytöstä tai väärinkäytöstä.