Maastopalovaroitus varoittaa, kun maasto on kuivaa

Ilmatieteen laitos antaa maastopalovaroituksen, kun maastossa on kuivaa. Silloin ei saa tehdä avotulta. Maastopalovaroitus korvasi erilliset ruohikkopalo- ja metsäpalovaroitukset vuoden 2024 alusta.

Maastopalovaroituksissa on 3 vaaratasoa (keltainen, oranssi ja punainen). Kaikkia kolmea koskee sama laki, että avotulta ei saa tehdä. Suurten ja nopeasti etenevien maastopalojen todennäköisyys kasvaa oranssissa ja punaisessa luokassa.

Varoitussymbolina käytetään aikaisemmin ruohikkopalovaroituksissa ollutta merkkiä.

Maastopalovaroitus annetaan ja poistetaan useimmiten keskiyöllä kello 00. Varoituksen aluejakona käytetään maakuntia. Pohjois-Pohjanmaalla (lähinnä Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven osalta) ja Lapissa voidaan käyttää myös kuntajakoa.

Maastopalovaroitukset annetaan käyttäen apuna indeksiä, joka lasketaan maanpinnan ylimmän 3-6 sentin paksuisen, kerroksen kosteusoloja kuvaavan mallin avulla. Mallin lähtötietoina käytetään mm. sademäärää ja ilman lämpötilaa.

Kevään ensimmäiset maastopalovaroitukset annetaan useimmiten huhtikuussa. Maastopalovaroituskausi päättyy syyskuussa tai viimeistään lokakuun alussa.

Peltoa kulotetaan. Ilmassa savua ja maa vähän tulessa.
Kuva: Tuomo Bergman.

Varotoimet maastopalovaroituksen aikana

Avotulta ei saa sytyttää maastopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Avotulella tarkoitetaan nuotiota tai muuta vastaavaa tulen käyttöä, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi. (pelastuslaki 6 §).

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa. Avotulen teko ei siis kuulu jokaisen oikeuksiin (entisiin jokamiehenoikeuksiin).

Lisäksi paikalliset pelastus- tai ympäristöviranomaiset voivat kieltää perustellusta syystä avotulen teon muunakin aikana, ja näitä määräyksiä tulee luonnollisesti noudattaa. Kaupungissa voi olla yksiselitteinen avotulen tekokielto muualla kuin siihen erikseen merkityillä paikoilla.

Nykyisen lainsäädännön mukaan esimerkiksi risujen yms. poltosta ei tarvitse ennakkoon ilmoittaa viranomaisille. Poltto ei saa aiheuttaa haittaa tai vahinkoa naapureille. Kunnat ovat antaneet myös määräyksiä ja ohjeita risujen yms. poltosta. Osassa kuntia se on esimerkiksi kokonaan kielletty. Metsänhoidollisesta kulotuksesta on aina ilmoitettava etukäteen alueen pelastuslaitokselle samoin kuin tulenkäytöstä, josta muodostuu merkittävästi savua.