Merisää verkossa

Merisää ja Itämeri -osiossa on havaintoja ja ennusteita merelle. Pääsivun Merisää-karttapalvelun alasivuilla on tarkemmin eri suureiden havaintoja ja ennusteita.

Merisää

Merisää-kartta on tarkoitettu erityisesti merellä liikkumiseen tarvittavien olosuhdetietojen katseluun karttapohjalla.

Esimerkkikuva Merisään kartasta.

Vasemman reunan painikkeista voi lähentää ja loitontaa karttaa, keskittää kartan oman laitteen sijaintiin, näyttää satamia ja majakoita kartalla sekä katsoa sää- ja merisuureiden väriselitteitä.

Oikean reunan painikkeista valitaan näkyvät suureet. Painikkeet ovat: tuulen nopeus, ilman lämpötila, näkyvyys ja vedenkorkeus, sekä aallokko, sade, ilmanpaine, veden lämpötila ja merijää.

Näiden suureiden havaintoja ja ennusteita näytetään mittausasemille, joita ovat Ilmatieteen laitoksen rannikko- ja järvisääasemat, aaltopoijut, lämpötilapoijut ja mareografit. Kartalla on myös paikkoja, joihin ei ole saatavilla havaintoa, mm. järvillä. Klikkaamalla asemapistettä saa näkyviin aikasarjaikkunan. Aikasarjaikkuna sulkeutuu ikkunan oikean yläkulman ruksipainikkeesta. Sateesta näytetään menneessä ajassa säätutkan havaitsemaa sadetta, josta siirrytään ennustettuun sateeseen. Mikäli salamapaikanninverkko on havainnut ukkosta, salamaniskut näytetään myös kartalla. Merijäästä näytetään, kuinka monta prosenttia meren pinta-alasta on jään peittämää. Kartan alareunassa on aikajanapalkki, jonka nuoliosoitin ilmaisee kartalla näkyvää ajanhetkeä. Aikajanan vasemmassa reunassa olevaa toistopainiketta painamalla karttakuvaa saa animoitua.

Ylemmän ryhmän painikkeista (tuulen nopeus, ilman lämpötila, näkyvyys ja vedenkorkeus) vain yksi voi olla kerrallaan valittuna.

Tuuli- ja ilmanpaine-ennuste

Animaatio esittää tuulen nopeuden (m/s) ja tuulen suunnan sekä ilmanpaineen (hPa) ennusteet kahdelle vuorokaudelle. Ennustettu tuulen nopeus kuvaa 10 metrin korkeudella puhaltavaa 10 minuutin keskituulta avoimissa tuulioloissa. Hetkittäin tuulen nopeus voi olla huomattavasti voimakkaampi ja sen vuoksi tuulilukemat voivat poiketa voimassa olevista tuulivaroituksista. Animaatiossa näytettävä ennuste on sama kuin Merisää-kartalla näytettävä. Tuuli- ja ilmanpaine-ennusteessa ei voi katsoa havaintoja. Ennen vesille lähtöä on hyvä tarkistaa myös voimassa olevat Varoitukset ja Säätiedotus merenkulkijoille.

Rannikkoasemat

Rannikkoasemat-sivulla on säähavaintoja Ilmatieteen laitoksen rannikko- ja järvisääasemilta. Näytettävä havaintoasema valitaan vetovalikosta. Ilmoitetut havaintosuureet vaihtelevat asemakohtaisesti sen mukaan, mitä tietoja asemalla mitataan. Tietojen päivittymistiheys vaihtelee, mutta yleisimmin se on 10 minuuttia.

Havaintoasemilta ilmoitetaan aseman mukaan joitakin näistä:

 • lämpötila

 • ilmanpaine

 • suhteellinen kosteus

 • kastepistelämpötila

 • tuulen suunta sekä nopeus (10 minuutin keskituuli)

 • tuulen puuska-arvo (suurin 3 sekunnin puuska)

 • sademäärä edellisen tunnin aikana

 • lumensyvyys

 • pilvisyys

 • näkyvyys

Asemakuvauksen näet viemällä hiiren vetovalikon alapuolella olevan infopainikkeen (i) päälle. Esimerkiksi mittausaseman avoimuus vaikuttaa etenkin tuulen mittaamiseen. Joillakin asemilla voi jossain sektorissa olla esteitä, jonka vuoksi havaittu tuulilukema poikkeaa viereisellä merialueella puhaltavasta tuulesta.

Esimerkki Rannikkoasemat-sivusta.

Alempana olevat havaintokäyrät toimivat samoin kuin Paikallissään havaintokäyrät. Niiden toiminta on kuvattu yläsivulla Sääpalvelut verkossa.

Vedenkorkeus

Sivulla on havainnot ja ennusteet merivedenkorkeudesta neljälletoista mittauspaikalle. Kartta havaintoasemista on sivun alaosassa. Vedenkorkeus esitetään kahden korkeusjärjestelmän mukaisina; N2000-järjestelmässä (syyskuusta 2021 alkaen) ja teoreettisen keskiveden suhteen. Yksikkö on senttimetri (cm).

Mittausasema, sekä näytettävän kuvaajan tyyppi, valitaan vetovalikoista kuvaajan yläpuolella. Kuvaajan alla olevista selitteistä voi klikata suureita näkyviin ja pois. Vedenkorkeuden arvon ja ajan saa useimmilla laitteilla näkyviin viemällä hiiren osoittimen kuvaajan päälle. Vaaka-akselilla on näkyvillä pelkkä kellonaika. Koko aikatiedon päivämäärän kanssa näkee viemällä osoittimen kuvaajan päälle. Kuvaajan taustaväri on joka toisen vuorokauden (klo 00-24) harmaa ja joka toisen vuorokauden valkoinen.

Esimerkki Vedenkorkeussivun näkymästä

Kuvaajavaihtoehdot:

2+2 vrk (oletus): Havaittu vedenkorkeus sekä asemapaikalle ennustettu vedenkorkeus. Havainnot päivittyvät kuvaajaan 10 minuutin välein. Ennuste päivittyy 4 kertaa vuorokaudessa ja ulottuu 2 vuorokauden päähän.

Todennäköisyysennuste: vedenkorkeusennuste seuraavaksi 10 vuorokaudeksi. Ennuste perustuu Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) tuottamaan parviennusteeseen tuulesta ja ilmanpaineesta. Näistä saadaan laskettua vedenkorkeuden odotettavissa oleva vaihtelu. Kuvaajassa esitettävät ennustevälit (50 % tai 80 %) kuvaavat sitä, kuinka monta prosenttia parviennusteen eri ennusteista sijoittuu millekin vedenkorkeuden vaihteluvälille. Mediaani on parviennusteen yleisin tai toisin sanoen todennäköisin arvo. Todennäköisyysennuste päivittyy kaksi kertaa vuorokaudessa. Todennäköisyysennustetta kannattaa käyttää 2 vuorokautta pitempiin ennusteisiin, tätä lyhyemmille ennustepituuksille 2+2 vrk:n ennuste on parempi.

Havainnot 14vrk, 3kk ja 12kk: mittausasemalla havaittuja vedenkorkeuksia viimeiset 14 vuorokautta, 3 kuukautta ja 12 kuukautta. Pylväsdiagrammin palkin alareuna kertoo vuorokauden aikana havaitun alimman vedenkorkeuden ja yläreuna vuorokauden aikana havaitun ylimmän vedenkorkeuden.

Merivedenkorkeus mittausasemilla -taulukossa alaosassa on joka aseman uusin vedenkorkeushavainto. Taulukon yläreunassa on havaintoaika.

Aallonkorkeus ja aaltoennuste

Aallokkoa mitataan viidellä aaltopoijulla, joiden sijainnit näkyvät kartalla. Suomenlinnan poijun omistaa Helsingin kaupunki ja muut Ilmatieteen laitos. Yleisimmin aallokosta kerrotaan merkitsevä aallonkorkeus metreinä, mutta myös muita parametreja mitataan. Havainnot päivittyvät ½ tai 1 tunnin välein. Talvisin poijut on nostettu merestä pois jäiden takia.

Kuvaajassa näytetään sinisellä viivalla merkitsevän aallonkorkeuden havainnot 7 vuorokaudelta, sekä 3 vrk eteenpäin ennustetta punaisella katkoviivalla. Alareunan nuolet kertovat aallokon suunnan. Asettamalla hiiren kuvaajan päälle, saa tarkan ajankohdan aallonkorkeuden ja -suunnan. Asemaksi voi valita ylhäältä jonkun viidestä aaltopoijusta. Kapealla näytöllä kuvaajaa voi rullata sivusuunnassa oikealle ja vasemmalle.

Taulukossa on viimeisin havainto joka aaltopoijulta. Merkitsevän aallonkorkeuden lisäksi taulukossa on myös laskennallinen arvio korkeimmista aalloista, aallokon tulosuunta asteina ja periodi eli jaksonaika sekunteina. Aaltopoijuilla mitattu veden lämpötila (°C) on myös taulukossa. Mikäli havaintoja ei ole saatavilla, taulukossa on ennusteen ensimmäisen hetken arvot sulkujen sisällä.

Aaltoennusteet-kartoista näkee ennusteen aallonkorkeudesta ja suunnasta. Alueeksi voi valita koko Itämeren tai tarkennettuna Saaristomerelle. Mitä punaisempaa, sen korkeampia aallot ovat.

Jäätilanne

Itämeren jäätilanne, kartta pdf:nä

Jääkartta esittää Itämeren vallitsevan jäätilanteen. Lisäksi kartalla on tietoa mm. veden pintalämpötilasta, operoivat jäänmurtajat ja satamien avustusrajoitukset. Kartta aukeaa pdf-muodossa sivun yläosan linkeistä värillisenä ja mustavalkoisena.

Karttaa aletaan julkaista syksyisin maanantaisin ja torstaisin. Kun jäätä alkaa olla enemmän, kartta tehdään päivittäin aina viimeisten jäiden sulamiseen asti. Uusin kartta julkaistaan klo 14:15 mennessä.

Värillinen ja mustavalkoinen jääkartta.
Tältä näyttävät linkeistä avautuvat jääkartat.

Yksinkertaistettu jääkartta ja vertailukartat

Jääkarttalinkkien alla kartoilla voi vertailla jäätilannetta. Ensimmäisenä on yksinkertaistettuna maanantain jääkartta Suomen lähialueesta, ja se päivittyy viikoittain viimeistään tiistaiaamuna. Kartalla esitetään sen hetken jäällinen alue, tasaisen jään mitattuja paksuuksia ja meriveden pintalämpötila portaittain muuttuvalla asteikolla.

Toiseksi kartaksi voi valita karttojen yllä olevista otsikoista jonkun neljästä vaihtoehdosta:

 • Normaalitilanne (oletuksena): Ajankohdan keskimääräinen jäätilanne vuosien 2008–2022 perusteella määritettynä. Tilanne on mediaani kymmenen päivän jaksolta, 1.-10., 11.-20. tai 21.- kuun viimeinen.

 • Edellinen jääkartta: Viikontakainen kartta.

 • Edellisen vuoden jääkartta: Vuodentakainen kartta.

 • Murtajat: Jääkartassa lisäksi operoivat jäänmurtajat.

Jään laajuus -kuvaaja

Itämeren jään laajuus päivittäin neliökilometreinä (km²) laskettuna jääkartoista.

 • Musta viiva: kuluvan talven jään laajuus.

 • Musta pisteviiva: edellisen talven jään laajuus.

 • Vihreä viiva (50 %): talvien 2007–2022 mediaanilaajuus.

 • Vaaleansininen verhokäyrä (min-max): talvien 2007–2022 suurimmat ja pienimmät jäänlaajuudet.

 • Tummansininen verhokäyrä (25 %–75 %): laajuuden fraktiilit.

Pinta-alat on pyöristetty niin, että alle sadan neliökilometrin pinta-alat on ilmoitettu 10 km² tarkkuudella, sadasta tuhanteen neliökilometrin pinta-alat 100 km² tarkkuudella ja suuremmat 1000 km² tarkkuudella.