ACINMUA-hanke

ACINMUA-hankkeen tarkoituksena on kehittää keräys- ja analyysimenetelmiä ilmakehän nano- ja mikromuovien tutkimukseen sekä selvittää muovihiukkasten pitoisuudet ilmakehässä. Hanke toteutetaan Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä.

Hankkeen kuvaus

ACINMUA-hankkeen (Abundance, characteristics and significance of nano- and microplastics in urban air) päämääränä on tunnistavat ilmassa olevia nano- ja mikromuovihiukkasia sekä selvittää ratkaisevimpia muovihiukkasten lähteitä ja leviämistä kaupunkialueella. Hankkeella on myös tavoitteena:

  • kehittää näytteenkeräys- ja analyysimenetelmiä ilmassa esiintyvien nano- ja mikromuovien kemiallisten ja fysikaalisten ominaisuuksien selvittämiseksi

  • määrittää, kuinka suuren osuuden ilmakehän nano- ja mikromuovit muodostavat kaupunki-ilman hiukkasista ja kuinka merkittävä ongelma nano- ja mikromuovit ovat tällä hetkellä kaupunkien ilmanlaadun kannalta

  • arvioida, mikä mittaussuure (lukumäärä, massa vai joku muu) kuvaa muovien ilmapitoisuutta ja ilmanlaatuvaikutusta parhaiten

Muovihiukkasia on löydetty lähes kaikkialta ympäristöstä, vesistöistä, maaperästä, jäätiköistä, sekä eläimistä ja ihmisistä. Ilmassa olevat nano- ja mikromuovit ovat jääneet toistaiseksi lähes kokonaan huomiotta.

Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen muodostamalla konsortiolla on vahva asiantuntemus ilmakehän hiukkasista ja mikromuoveista. Ilmatieteen laitoksen tutkijoilla on vuosikymmenten kokemus ilmakehän hiukkasten keräysmenetelmistä ja kemiallisen koostumuksen määrittämisestä, kun taas Suomen ympäristökeskuksessa on jo kymmenisen vuotta tutkittu mikromuovien esiintymistä esimerkiksi vesistöissä ja maaperässä.

Hankkeen aihe on hyvin ajankohtainen, sillä nano- ja mikromuovien haitat ovat esillä mediassa lähes päivittäin. Muovihiukkasia on löydetty lähes kaikkialta ympäristöstä, vesistöistä, maaperästä, jäätiköistä, sekä eläimistä ja ihmisistä. Kuitenkin ilmassa olevat nano- ja mikromuovit ovat jääneet lähes kokonaan huomiotta. Tämä johtuu etupäässä siitä, että erityisesti nanokokoisille muovihiukkasille ei ole ollut soveltuvaa keräys- ja analyysimenetelmää.

8.3.2024