Sääennusteiden aluejako

Koko maata koskevissa sääennusteteksteissä Suomi jaetaan länsi-itä- tai pohjois-eteläsuunnassa suuriin alueisiin, jotka perustuvat maakuntiin. Esimerkiksi Radio Suomessa luettavissa ennusteissa ei pitkien maakuntaluetteloiden luetteleminen tunnu tarkoituksenmukaiselta ja siksi käytetään aluejakoa.

Maa-alueiden aluejako

Sopiva aluejako tehdään sään mukaan. Kesäaikaan on yleisempi etelä-pohjoissuuntainen aluejako ja talviaikaan länsi-itäsuuntainen. Säähän liittyvät varoitukset, kuten maastopalovaroitukset, annetaan maakunnittain.

Länsi-itäsuuntainen jako:

 • Maan länsiosa: Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Helsinki kuuluu näin länsiosaan.

 • Maan itäosa: Kymenlaakson, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat.

Aluejako on selitetty tekstissä.
Kuva: Aluejako etelä-pohjoissuunnassa (vasemmalla) ja länsi-itäsuunnassa (oikealla).

Etelä-pohjoissuuntainen jako:

 • Maan eteläosa: Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat.

 • Maan keskiosa: Satakunnan, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat.

Kummassakin jaossa on maan pohjoisosa, johon kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnat. Sääennusteissa toisinaan mainitaan pohjoisen maakunnat erikseen. Maan pohjoisosan maakuntien suuren koon vuoksi voidaan varoituksissa käyttää myös kuntajakoa.

Koko maassa voidaan lisäksi käyttää myös selkeitä lisämäärityksiä, kuten rannikko, käsivarsi ja lounaissaaristo.

Lapin jakaminen sääennusteissa

Koska Lapin maakunta on pinta-alaltaan laaja, voidaan etenkin maastopalovaroitusten yhteydessä käyttää myös kuntajakoa.

Säätilanteen mukaan Lappi voidaan jakaa osiin sekä etelä-pohjois- että länsi-itäsuunnassa.

Karttaan merkitty, mihin Lapin alueeseen kuuluu mikäkin kunta. Tiedot löytyvät myös tekstistä.
Kuva: Lapin aluejako.

Etelä-pohjoissuuntainen jako:

 • Etelä-Lappi: Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio

 • Keski-Lappi: Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Savukoski, Sodankylä

 • Pohjois-Lappi: Enontekiö, Inari ja Utsjoki

Länsi-itäsuuntainen jako:

 • Lapin länsiosa: Enontekiö, Kemi, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Ranua, Rovaniemi, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio

 • Lapin itäosa: Inari, Kemijärvi, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä, Utsjoki

Selvyyden vuoksi maastopalovaroituksissa käytetään kuntajakoa, jos varoitus ei ole voimassa koko Lapissa.

Merien aluejako

Merialueita koskevissa sääennusteissa ja -varoituksissa käytetään kansainvälisesti sovittua aluejakoa. Saimaan vesistöalueella liikkuville annetaan tuulivaroitusten lisäksi tuuliennusteita ja jäätietoja, koska Saimaa lasketaan kanavayhteyden vuoksi merialueeksi.

Suomen merialueet jaetaan 11 merialueeseen.
Kuva: Merialueiden aluejako.

Saimaan aluejako

Säätilasta riippuen varoituksissa ja ennusteissa Saimaan vesistöalue voi olla joko yhtenä alueena tai se voidaan jakaa kahteen osaan. Savonlinnan eteläpuolella olevaa aluetta kutsutaan nimellä Saimaan eteläosaksi ja pohjoispuolella olevaa Saimaan pohjoisosaksi.

Saimaan eteläosaan kuuluvat vesistöt ovat:

 • Saimaa

 • Haapaselkä

 • Pihlajavesi

 • Puruvesi.

Savonlinnan pohjoispuolelle jäävä alue on nimetty Saimaan pohjoisosaksi, johon kuuluvat:

 • Haukivesi

 • Orivesi

 • Paasivesi

 • Pyhäselkä

 • Kallavesi

 • Suvasvesi

 • Kermavesi

 • Höytiäinen

 • Pielinen.

Kartassa on Saimaan aluejako. Eteläistä osaa on Savonlinnan kaakkoispuolinen alue ja pohjoista sen luoteispuolinen alue.
Kuva: Saimaan aluejako.

19.1.2024