Rakennusfysiikan mitoittavat ulko-olosuhteet

Rakennusten suunnittelussa on yleinen käytäntö valita rakenteet ja talotekniset järjestelmät mitoittavien olosuhteiden perusteella. Tällöin rakenne tai muu järjestelmä suunnitellaan siten, että se täyttää asetetut vaatimukset mitoittavissa olosuhteissa, jolloin sen voidaan päätellä täyttävän vaatimukset myös mitoittavia olosuhteita helpommissa olosuhteissa. 

Ilmatieteen laitos on on ollut mukana tuottamassa yhdessä muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa rakennusten lämpötalouteen, kosteusoloihin ja sisäilman laatuun liittyviä aineistoja rakennusfysikaalisia tarkasteluja varten. Uusimmat rakennusfysikaaliseen suunnitteluun tarkoitetut mitoitusaineistot on tuotettu RAMI-hankkeessa vuonna 2022.

RAMI-hankkeen keskeisenä lähtötietoina toimivat aiemmassa RASMI-hankkeessa tuotetut mennyttä ja tulevaa ilmastoa kuvaavat tunnittaiset aineistot, jotka sisälsivät mittauksiin perustuvat olosuhteet menneeltä 30-vuotisjaksolta 1989-2018 sekä vuosia 2030, 2050 ja 2080 ympäröivät 30-vuotisjaksot kasvihuonekaasuskenaarioissa RCP2.6, RCP4.5 ja RCP8.5. Näitä aineistoja täydennettiin RAMI-hankkeen yhteydessä ilmakehästä alaspäin suuntautuvan pitkäaaltoisen säteilyn osalta.

Tältä sivulta pääsee käsiksi uusimpiin aineistoihin sekä aineistoja kuvaavaan raporttiin.

Linkkejä:

RAMI-hankkeen kuvaus

RAMI-hankkeen loppuraportti

RAMI-hankkeen aineistoja

Ympäristöministeriö, Suomen rakentamismääräyskokoelma

Ilmasto-opas

Ilmakehä-ABC, ilmakehätieteiden hakusanoja selityksineen

Vastuu tämän sivuston tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä on käyttäjän.