Energialaskennan testivuodet tulevaisuuden ilmastossa

Vuosien 2030, 2050 ja 2100 ilmastoa vastaavat testivuodet (TRY2030, TRY2050 ja TRY2100) ovat saatavissa vyöhykkeittäin alla olevasta valikosta. Nämä testivuodet on muodostettu muokkaamalla nykyistä ilmastoa kuvaavan testivuoden TRY2012 säätietoja ottaen huomioon arvioitu odotettavissa oleva ilmastonmuutos Suomessa.

Tulevaisuuden testivuosien sääaineistot ovat pakostakin epävarmoja. Säämuuttujien arvot on annettu näennäisesti usean desimaalin tarkkuudella, vaikka todellisuudessa niihin sisältyy paljon epävarmuutta. Esitystarkkuus on valittu tällaiseksi, koska näin saadaan esiin nykyisen ja tulevaisuuden testivuosien väliset erot, kun tietoja käytetään rakennusten energialaskelmien perustana.

Testivuosien valintamenetelmää sekä tulevaisuuden testivuosien laadintaa on selostettu raportissa.

Sivustolla esitetyt ilmastoskenaariot perustuvat tällä hetkellä käytössä olevien ilmastomallien keskimääräisiin tuloksiin, kun kasvihuonekaasujen pitoisuuksien oletetaan jatkavan kasvuaan (ns. SRES A2-skenaario). Tietojen käyttäjän tulee ottaa huomioon, että eri mallien tuloksissa on jonkin verran eroja ja tulevaisuudessa mallien tarkentuessa käsityksemme tulevasta ilmastosta voi vielä muuttua. Käyttäjän tulee ymmärtää edellä mainitut rajoitukset käyttäessään sivustoa ja siellä olevia tietoja.

TRY2030

TRY2050

TRY2100

Lyhyt kuvaus testivuosien valinnasta.

Takaisin etusivulle