Lämmitystarveluku eli astepäiväluku

Lämmitystarveluku kuvaa rakennusten lämmitysenergian tarvetta.

HUOM! Kesäkuukausien lämmitystarvelukujen vertailukauden 1981-2010 arvoissa havaittiin virheitä. Ne on korjattu 20.1.2014. Lämmitystarvelukujen vuosiarvoissa muutos on etelässä vajaa prosentti, pohjoisessa korjauksen vaikutus on pieni.

Lämmitystarveluvut 2021 (°Cvrk)

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIVuosi
Maarianhamina550569471395215000145
Vantaa6727045533691160016207
Helsinki636661527346116000171
Pori6606655193971670013211
Turku6556565233811510013203
Tampere6967155644031760019230
Lahti6937225773871610020227
Lappeenranta7097646063971580020244
Jyväskylä7547686234262020036277
Vaasa6967165594252350021226
Kuopio7728126334262130028267
Joensuu7928366524322230044284
Kajaani8388686654512380064301
Oulu8268246324372430051267
Sodankylä9718606904853641635120333
Ivalo9298416884934071674135325
Päivitetty viimeksi 1.10.2021 klo 10:34.

Kuukauden keskilämpötila 2021 (°C)

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
Maarianhamina-0,7-3,31,83,88,516,519,515,511,1
Vantaa-4,7-8,1-0,94,510,419,220,915,49,5
Helsinki-3,5-6,60,05,010,319,321,415,910,4
Pori-4,3-6,70,33,89,517,919,515,29,5
Turku-4,1-6,40,14,19,918,420,315,29,7
Tampere-5,4-8,5-1,23,69,718,820,014,68,7
Lahti-5,3-8,8-1,64,110,119,721,215,09,0
Lappeenranta-5,9-10,3-2,63,810,119,821,214,98,5
Jyväskylä-7,3-10,4-3,12,89,218,619,614,07,5
Vaasa-5,4-8,6-1,02,88,016,519,214,49,0
Kuopio-7,9-12,0-3,42,89,418,920,614,98,0
Joensuu-8,5-12,9-4,02,69,319,020,314,67,4
Kajaani-10,0-14,0-4,52,08,417,318,813,46,8
Oulu-9,6-12,4-3,42,48,016,619,314,18,0
Sodankylä-14,3-13,7-5,20,84,515,216,911,85,9
Ivalo-13,0-13,0-5,20,63,514,515,311,76,2
Päivitetty viimeksi 1.10.2021 klo 10:34.

Lämmitystarvelukujen normaalivuosi on vaihtunut ilmastollisen vertailukauden 1981–2010 keskiarvoihin ja myös korjauskertoimet on laskettu vastaamaan uutta normaalivuotta. Vanhat vertailuarvot on tilattavissa Ilmastokeskuksesta.

HUOM! Kesäkuukausien lämmitystarvelukujen vertailukauden 1981-2010 arvoissa havaittiin virheitä. Ne on korjattu 20.1.2014. Lämmitystarvelukujen vuosiarvoissa muutos on etelässä vajaa prosentti, pohjoisessa korjauksen vaikutus on pieni.

Mikä on lämmitystarveluku?

Lämmitystarveluvun (aiemmin käytetty termi: astepäiväluku) avulla normeerataan toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia. Normeeratun kulutuksen avulla voidaan verrata toisiinsa saman rakennuksen eri kuukausien tai vuosien kulutuksia sekä eri kunnissa olevien rakennusten ominaiskulutuksia. Lämmitystarveluvun käyttö rakennuksen lämmitystarpeen arvioinnissa perustuu siihen, että rakennuksen energiankulutus on likipitäen verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen.

Lämmitystarveluku lasketaan kuukausittain 16:lle ns. vertailupaikkakunnalle. Nämä ovat Maarianhamina, Vantaa, Helsinki-Kaisaniemi, Pori, Turku, Tampere-Pirkkala, Lahti, Lappeenranta, Jyväskylä, Vaasa, Kuopio, Joensuu, Kajaani, Oulu, Sodankylä ja Ivalo. Tilauksesta lämmitystarvelukuja voidaan laskea myös muille paikkakunnille.

Miten lämmitystarveluku lasketaan?

Lämmitystarveluku saadaan laskemalla yhteen kunkin kuukauden päivittäisten sisä- ja ulkolämpötilojen erotus. Yleisimmin käytetään lämmitystarvelukua S17, joka lasketaan +17 °C:ksi oletetun sisälämpötilan ja ulkolämpötilan vuorokausikeskiarvon erotuksen perusteella. Kuukauden lämmitystarveluku on vuorokautisten lämmitystarvelukujen summa ja vuoden lämmitystarveluku on vastaavasti kuukausittaisten lämmitystarvelukujen summa. Lämmitystarveluvun yksikkö °Cvrk. Vertailuarvona eli normaalivuoden lämmitystarvelukuna käytetään vuosien 1981–2010 keskimääräistä lämmitystarvelukua.

Lämmitystarveluvun laskennassa ei oteta huomioon päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10 °C ja syksyllä yli +12 °C. Laskentatavassa siis oletetaan, että kiinteistöjen lämmitys lopetetaan ja aloitetaan päivittäin ulkolämpötilan ylittäessä tai alittaessa mainitut rajat. Lämpötilahavaintojen puuttuessa vuorokauden keskilämpötilat interpoloidaan.

Miten lämmitystarvelukuja käytetään?

Voit laskea oman paikkakuntasi lämmitystarveluvun käyttämällä yllä esitettyjä 16 vertailupaikkakunnan lukuja. Vertailupaikkakuntasi voit tarkistaa sivun oikeassa laidassa olevasta kartasta tai "kuntakohtaiset kertoimet" csv-tiedostosta (kartan yläpuolella). Mikäli esimerkiksi asut Mäntsälässä, on Lahti sinun vertailupaikkakuntasi. Tällöin voit ottaa Lahden lämmitystarveluvun ja jakaa luvun kuntakohtaisella K1-kertoimella, joka Mäntsälän tapauksessa on 1,02. Tällöin Lahden lämmitystarveluku 1000 °Cvrk on Mäntsälän tapauksessa noin 980 °Cvrk (1000/1,02=980).

Lisätietoa lämmitystarvelukujen ja korjauskertoimien käytöstä antaa Motiva.