Sääpalvelut energialaitoksille

Ilmatieteen laitos tuottaa energiayrityksille räätälöityjä sääennusteita. Toimitamme palvelut esimerkiksi EDI-, xml-, json tai ftp-muodossa sekä www-palveluna tai sähköpostitse mille tahansa paikkakunnalle Suomessa. Meiltä saa myös salamapalvelun ja tykkylumipalvelun extranet-palveluna (Ilmanet) samoin kuin rajapintapalveluna. Lisäksi meiltä löytyy energiankulutusennuste useammaksi vuorokaudeksi.

Salama tummalla taivaalla.
Kuva: Bengt Wikström.

Energiasäätuotteet

Esimerkkejä energiasäätuotteistamme:

  • seitsemän vuorokauden paikallinen lämpötilaennuste 1 tunnin aikaresoluutiolla

  • painotetut lämpötilaennusteet asiakkaan määrittelemien kulutuskertoimien perusteella 1 tunnin aikaresoluutiolla, esimerkiksi sähkön kulutuksen mukaan.

  • alueelliset lämpötilaennusteet

Asiakas voi tilata haluamansa sääsuureet. Usein käytettyjä ovat lämpötila, sademäärä, tuulen suunta ja nopeus.

Ennusteet päivittyvät automaattisesti useita kertoja vuorokaudessa ja palveluillamme on 24/7 tuotanto, valvonta ja ylläpito. 

Lisäksi Ilmatieteen laitoksen extranet-palvelun (Ilmanetin) kautta voi saada energiasääpalvelua tukevia taulukoita, graafeja ja animaatiotuotteita. Monet asiakkaat käyttävät varautumisen apuna luovatiedotteita ja luovaseurantaa.

Salamapalvelu

Ilmatieteen laitoksella on salamapalvelu, josta voit lukea lisää.

Tykki ja johdinkertymäpalvelu

  • Siinä ennustetaan niin puihin kuin sähkönjohtimiinkin kertyvää lumi- ja jäätaakkaa.

  • Palvelun avulla saa vastaukset kysymyksiin Missä runsaita kertymiä todennäköisimmin on ja kuinka kertymät tulevat käyttäytymään lähipäivinä?

  • Palvelun tarkoitus on helpottaa riskialueiden tunnistamista ja tuhojen korjausalueiden priorisointia sekä mahdollisesti vähentämään rutiininomaisesti tehtävän partioinnin määrää.

Tykkylumella tarkoitetaan puun latvukseen ja oksille kasaantuvaa lumikuormaa.

Palvelussamme tätä ilmiötä ennustetaan:

  • kokonaislumikuorma-,

  • lumikuorman muutos- ja

  • lumikuorman tyyppi animaatioilla.

Koska lumikuorman kertyminen riippuu alustasta, palvelussa tarjotaan lisäksi johdinkertymäennuste ja johdinkertymän muutos animaatiot.

Tykky- ja johdinkertymäpalvelu perustuu Ilmatieteen laitoksen tutkimukseen ja sen tuloksena kehitettyyn malliin.

Lue lisää tykkylumesta.