Tuuliselvitykset rakentamisen tueksi

Tuuli rasittaa rakenteita ja vaikuttaa merkittävästi kaupunkiympäristön viihtyvyyteen. Tiiviin ja korkean kaupunkirakentamisen myötä tuulen vaikutuksiin tulisi kiinnittää yhä enemmän huomiota jo suunnitteluvaiheessa. Ilmatieteen laitos tarjoaa tuulisuusselvityksiä kaavoituksen ja rakennussuunnittelun tueksi.

4D-virtausmallinnuskuva.
4D-virtausmallinnus Etelä-Helsingistä etelätuulitilanteessa. Tuloksista voidaan arvioida mm. rakennusten aiheuttamaa tuulen kanavoitumista tai puuston vaikutusta viihtyisyyteen.

Tuulisuus ja tuulen yleisimmät suunnat on otettava huomioon kaavoituksessa ja rakennussuunnittelussa mm. turvallisuuden, energiatehokkuuden ja asukkaiden viihtyisyyden kannalta. Suunnittelussa on pyrittävä välttämään tuulen kanavoituminen ja minimoimaan korkeiden rakennusten aiheuttamat tuuliolosuhteiden muutokset lähiympäristössä. Turvallisuuden kannalta rakenteiden on kestettävä tuulen aiheuttama dynaaminen rasite koko elinkaarensa ajan, mutta myös rakentamisen aikana.

Ilmatieteen laitoksen asiantuntijat toteuttavat tuulisuusselvityksiä kaavoituksen ja rakennussuunnittelun tueksi. Tuulisuuskartoitukset voidaan toteuttaa mallinnuksilla, joiden avulla voidaan arvioida esim. yksittäiseen rakennukseen 50 vuoden toistuvuusajalla kohdistuva maksimituulennopeus tai mahdollinen tuulen aiheuttama epämukavuus suunnittelualueella ja sen ympäristössä. Rakenteiden tuulikuormien laskennassa, julkisivujen suunnittelussa tai rakentamisen aikaista työturvallisuutta arvioitaessa voidaan hyödyntää 50 vuoden toistuvuudella esiintyvää tuulen keskinopeutta ja puuskanopeutta. Suunnitteluratkaisuissa tulisi välttää tuulen kanavoituminen rakennusten kulmissa tai katukuiluissa, mitkä aiheuttavat epämukavuutta tai jopa vaaraa kevyelle liikenteelle tai julkisille oleskelualueille.

Tuulimallinnuksilla saadaan yksityiskohtaista tietoa tuulen nopeuden jakautumisesta koko suunnittelualueella eri korkeustasoilla. Tarkimmissa 4D-virtausmallinnuksissa voidaan huomioida rakennusten yksityiskohtaiset suunnitteluratkaisut ja puuston vaikutus. Tarkka mallinnus onkin vaihtoehto tuulitunnelikokeille.

Tuulisuuden lisäksi selvityksissä voidaan arvioida viistosateiden esiintymistodennäköisyyttä. Viistosateet voivat aiheuttaa rakennuksiin mm. kosteusongelmia. Viistosateiden esiintyminen on todennäköistä etenkin yksittäisissä korkeissa rakennuksissa, sillä tuulen nopeudet ovat ylimmissä kerroksissa suurempia kuin alemmissa kerroksissa, eivätkä ympäröivät rakennukset toimi sateen suojana.