Tiesääpalveluita liikenteen ja kunnossapidon tarpeisiin

Sääpalvelut ovat tärkeitä liikenteen sujuvuutta, turvallisuutta, toiminnan kustannustehokasta suunnittelua ja jokapäiväistä päätöksentekoa ajatellen.

Sääolosuhteet ja niihin liittyvät äärisääilmiöt ovat merkittävimpien liikenteen häiriöiden aiheuttajien joukossa. Esimerkiksi tienpinnan liukkaus, jäätävät sateet ja runsas lumisade aiheuttavat liikenteessä onnettomuusriskin kasvamista ja liikenteen sujuvuuden heikkenemistä.

Ajantasaisten sääpalvelujen avulla viranomaiset, kunnossapitoammattilaiset ja ammattiliikennöitsijät saavat tukea kunnossapitotoimenpiteiden, ajoreittien tai varautumisen suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Ilmatieteen laitos tarjoaa tie- ja rataliikenteen toimijoille sää- ja kelipalveluita, jotka muodostuvat 24/7 valvotuista ja ylläpidetyistä palvelutuotteistamme, kuten

  • Tiesäähavainnoista ja -ennusteista

  • Sadetutkahavainnoista ja sade-ennusteista

  • Varoituksista

  • Sateen, lämpötilan ja tuulen todennäköisyysennusteista

Palvelumme ovat käytettävissä asiakkaan tarpeisiin räätälöidyssä Ilmanet-palvelussa, joka on internet-selaimella toimiva käyttäjätunnuksin suojattu palvelu. Palvelukokonaisuus on tuotettavissa myös koneluettavien rajapintojen kautta, jolloin ne ovat integroitavissa käyttäjän omiin järjestelmiin. Esimerkiksi älyliikenteen palveluja varten voidaan tuottaa ajokeliä koskevat varoitukset, havainnot ja ennusteet ajoneuvojen päätelaitteisiin vietäväksi. Lisäksi meteorologimme tarjoavat sää- ja kelitilanteeseen liittyvää konsultointia videobriefingien, puhelimen ja chat-palvelun avulla.

Sää- ja kelipalvelut talvikunnossapidon ohjaukseen

Ilmatieteen laitos ja Destian kelikeskus tarjoavat kokonaisvaltaista palvelua teiden talvihoidon ohjaukseen. Palvelun avulla voidaan optimoida kunnossapitotoimenpiteiden ajoitus ja saavuttaa kustannussäästöjä.

Maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen yhteistyön kulmakivenä toimii sää- ja kelikeskus, jossa kokeneet meteorologit ja teiden talvihoitoon erikoistuneet asiantuntijat työskentelevät yhdessä 24 tuntia vuorokaudessa, talven jokaisena päivänä. Laajimmillaan palvelukokonaisuus pitää sisällään koko talvihoidon ohjauksen reaaliaikaisesta sääpalvelusta toimeksiantoon ja hälytyksen antamiseen saakka. Lisätietoja Ilmatieteen laitoksen ja Destian kelikeskusyhteistyöstä.

Ilmatieteen laitoksen tiesäämalli

Tiesääennusteemme ja kelivaroituksemme perustuvat Ilmatieteen laitoksella kehitettyyn tiesäämalliin, joka ottaa huomioon sekä menneen että tulevan säätilanteen. Tiesäämallista on kehitetty myös teiden hoidon ja ylläpidon tarpeisiin tienhoitomalli, joka varoittaa etukäteen mm. tulevasta auraustarpeesta sekä jalankulkijoiden kannalta tilannetta tarkasteleva jalankulkusäämalli. Lisätietoja Ilmatieteen laitoksen tiesäämallista.