Ilmakehän pienhiukkasten kaukokartoitus, ilmanlaatu ja ilmakehäkorjaukset

Ilmakehän pienhiukkaset eli aerosolit ovat pieniä ilmassa leijuvia hiukkasia. Ne voivat olla peräisin luonnollisista lähteistä, kuten tulivuorenpurkauksista, pölymyrskyistä, merisuolasta ja maastopaloista, tai ihmisen toiminnasta, kuten teollisuusprosesseista, ajoneuvojen päästöistä ja maataloudesta.

aer retrieval comp

Pienhiukkaset vaikuttavat sekä ilmastoon että ilmanlaatuun. Ilmastoon ne vaikuttavat heijastamalla ja absorboimalla auringonvaloa, mikä voi joko viilentää tai lämmittää ilmastoa riippuen hiukkasten ominaisuuksista. Pienhiukkaset vaikuttavat ilmastoon myös epäsuorasti muuttamalla pilvipisaroiden ominaisuuksia. Tämä vaikuttaa pilvien heijastavuuteen, sateisiin ja pilvien elinikään, ja siten myös ilmastoon. Ilmanlaadun osalta pienhiukkaset voivat aiheuttaa terveysongelmia hengitettäessä ja vaikuttaa haitallisen alailmakehän otsonin ja terveydelle haitallisten pienhiukkasten muodostumiseen, mikä heikentää ilmanlaatua kaupunkialueilla.

Ryhmämme tutkii ilmakehän pienhiukkasia, niiden ominaisuuksia ja jakautumista. Kehitämme edistyneitä algoritmeja saadaksemme yksityiskohtaista tietoa pienhiukkasista satelliittien ja maan pinnalta tehtävien mittausten avulla. Yhdistämme eri lähteistä saatuja tietoja luodaksemme pitkiä, harmonisoituja aikasarjoja ilmastotutkimusta varten. Kehitämme myös uusia menetelmiä, joilla satelliiteista saatuja pienhiukkaaineistoja voidaan hyödyntää ilmanlaadun tarkkailussa, yhdistäen ilmakehätieteen ja kansanterveyden. Ilmakehän pienhiukkaset vaikuttavat lähes kaikkiin sateliittikaukokartoitusmittauksiin, esimerkiksi kasvillisuuden ja kasvihuonekaasujen mittauksiin. Ryhmämme kehittää myös ilmakehäkorjausmenetelmiä, joilla pienhiukkasten aiheuttamat häiriöt voidaan poistaa satelliittimittauksista.

Sentinel 3 model

Sentinel-3-satelliitin malli EUMETSATissa Darmstadtissa, Saksassa

Cimel image

Cimel CE318-T Sun Sky Lunar Multispectral Photometer mittaa Sodankylässä

Teemme yhteistyötä tutkimuslaitosten, yliopistojen ja yritysten kanssa, kuten ESA, EUMETSAT, NASA, DLR, KNMI, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Valencian yliopisto, Lillen yliopisto, NILU, ACRI-ST, Magellium ja Brockmann Consult sekä muiden Ilmatieteen laitoksen tutkimusryhmien kanssa.

Viimeaikaiset projektit

 • EU GAIA-CLIM | 2015 - 2018 |

 • ESA VAST | 2012-2015 

 • EU EUNADICS-AV | 2016-2019

 • EUMETSAT SARP | 2019 - 2021 |

 • POPCORN ESA project | 2020 - 2021 |

 • ESA/Copernicus COPA | 2020 - 2022 |

 • ESA LAW | 2020 - 2022 |

 • NOODLESALAD ESA project | 2022 - 2023 |

 • Finnish Academy CitySpot | 2020 - 2024 |

 • ESA Aerosol_CCI, Aerosol_CCI+ | 2010 - 2022, 2022 -  |

 • ESA/Copernicus OPT-MPC | 2021 - |

 • Research Council of Finland, ACCC flagship, 2020-2026

Osallistuminen kansainvälisiin verkostoihin