Auringon UV-säteily

Vasemmalla Sodankylän UV-mittarin lähikuva. Oikealla kuva UV-mittalaitteesta Etelämantereen Marambion mittausasemalla.
Spektrisen UV-säteilyn mittauksia Sodankylässä (vasemmanpuoleinen kuva) ja Etelämantereen Marambion tutkimusasemalla (oikeanpuoleinen kuva). Kuvat Kaisa Lakkala (vasen) ja Gonzalo Gambarte (oikea).

Tutkimus

UV-säteilytutkimus perustuu WMO:n ohjeistuksen mukaisesti tehtäviin mittauksiin. Ilmatieteen laitos monitoroi UV-säteilyä seitsemällä paikkakunnalla Suomessa ja kansainvälisenä tutkimusyhteistyönä Marambion asemalla Etelämantereella. Tutkimuksemme keskittyy UV-mittausten laadunvarmistukseen ja aikasarja-analyysiin. Ryhmä ylläpitää Euroopan UV-säteilytietokantaa, jonne tallennetaan UV-säteilytietoa yli 30 eurooppalaiselta paikkakunnalta. Mittaustietoa ja säteilynkuljetusmalleja käyttäen ryhmässä tutkitaan maanpinnan UV-säteilyn ajallisia ja paikallisia vaihteluita sekä UV-säteilyyn vaikuttavia tekijöitä. Ryhmä osallistuu globaalin UV-säteilyn ennuste- ja monitorointijärjestelmän kehitystyöhön. NASA:n EOS Aura satelliitissa oleva OMI-instrumentti mittaa maasta ja ilmakehästä heijastunutta auringon valoa, joka sisältää tietoa ilmakehän tilasta. Tätä tietoa hyödyntämällä saadaan säteilynkulkumallinnuksen keinoin arvio UV-säteilyn voimakkuudesta maan pinnalla. Ilmatieteen laitoksen WWW-sivuilla toimiva UV-indeksipalvelu (UVI-palvelu) tukeutuu ryhmän tutkimustoimintaan. Poikkitieteellisesti suuntautuneessa tutkimuksessa selvitellään UV-säteilyn vaikutuksia materiaaleihin, ihmisten terveyteen ja eliökuntaan.

Mittaukset

Korkealaatuisia spektrisen UV-säteilyn mittauksia tehdään Helsingissä ja Sodankylässä. Mittaukset alkoivat vuonna 1995 Jokioisilla, josta siirtyivät vuonna 2015 Helsinkiin. Sodankylässä mittausaikasarja alkaa vuodesta 1990, mikä on yksi Euroopan ja arktisen alueen pisimmistä aikasarjoista. Mittaustulokset ovat saatavilla Ilmatieteen laitoksen ylläpitämästä Europaan UV-tietokannasta.

Ilmatieteen laitos ja Argentiinan meteorologian laitos, Servicio Meteorológico Nacional, aloittivat yhteistyönä UV-säteilyn mittaamisen Marambion asemalla (64°S) Antarktiksen niemimaalla vuonna 2017. Mittauksissa käytetään GUV-radiometriä, joka pystyy mittaamaan UV-säteilyä usemmalta aallonpituusalueelta. Mittaukset jatkavat espanjalaisen Antarctic NILU-UV -verkoston mittauksia, jotka aloitettiin yhteistyössä AEMETin (Espanja), DNA/IAA:n, CADICin (Argentiina) ja Ilmatieteen laitoksen kanssa vuosina 1999/2000.

Viimeaikaiset projektit

Lisätietoa UV-säteilystä

Ilmatieteen laitoksen UV-indeksiennuste