Aerosoli-pilvi vuorovaikutukset

Pienhiukkaset vaikuttavat suoraan Maan energiatasapainoon ja ilmastoon heijastamalla ja absorboimalla säteilyä, ja ne muuttavat epäsuorasti pilvien ominaisuuksia. Pienhiukkasten ja pilvien väliset vuorovaikutukset ovat yksi suurimmista epävarmuuden lähteistä maapallon ilmaston säteilypakotetta arvioitaessa. Pienhiukkasten määrän lisääntyminen voi lisätä pilvipisaroiden määrää, mikä tekee pilvistä kirkkaampia ja heijastavampia. Tätä ilmiötä kutsutaan usein Twomey-efektiksi, pilvien albedovaikutukseksi tai ensimmäiseksi epäsuoraksi vaikutukseksi. Lisäksi pienhiukkaset voivat vaikuttaa pilvien vesimäärään ja peittävyyteen, mikä määritetään vastaavasti nestemäärän (LWP) ja pilviosuuden (CF) muutoksina (englanniksi LWP adjustment ja CF adjustment). Näiden vaikutusten ymmärtäminen on tällä hetkellä erityisen haastava tutkimusalue.

Tutkimuksemme keskittyy pienhiukkasten ja pilvien vuorovaikutusten tutkimiseen satelliittimittausten avulla. Satelliittiaineistot tarjoavat maailmanlaajuisen kattavuuden, mikä mahdollistaa laajan ja arvokkaan näkökulman aerosolipilviprosessien vaihtelusta eri alueilla ja eri pilvityypeissä. Tavoitteenamme on ymmärtää vesipilvien kokonaisvaikutus kattavasti, mukaan lukien pilvien albedovaikutus sekä muutokset vesisällössä ja kattavuudessa (LWP ja CF adjustments).

Viimeaikaiset projektitoiminnat

CERTAINTY: Cloud-aerosol interactions & their impacts in the earth system -projekti, jota rahoittaa Horizon Europe -ohjelma, pyrkii edistämään pilvien ja pienhiukkasten ilmastovaikutusten ymmärrystä. Projekti pyrkii parantamaan havaintoja ja malleja sekä käyttämään niitä pilvien ja pienhiukkasten monimutkaisten vuorovaikutusten ymmärtämiseksi ja kuvaamiseksi ilmasto- ja sääjärjestelmissä.