Merijäätilastot

Jääpalvelu seuraa Itämeren jäätilannetta mm. satelliittikuvista, jäänmurtajien raporteista ja rannikkohavaintoasemilta. Näiden avulla Jääpalvelu laatii päivittäisiä jääkarttoja ja -tiedotuksia.

Merijään suurin laajuus

Itämeren jääpeitteen suurin laajuus talvina 1991–2020 vaihteli 37 000 – 309 000 km². Keskimäärin suurin laajuus oli tuona 30 vuoden jaksona 141 000 km². Jään pinta-ala on laskettu jääkartoista tuhannen neliökilometrin tarkkuudella. Jäälliseksi alueeksi lasketaan merenpinta, josta vähintään 1/10 on jään peitossa. Koko Itämeren pinta-alan lasketaan olevan 420 000 km².

Jäätymis- ja jäänlähtöajat

Jäätymisen ja jäänlähdön ajankohta kahdellatoista Itämeren pisteellä talvina 1991-2020, eli ns. AE-luvut. Tiedot on laskettu jääkartoista.

Pysyvä jääpeite (B–C) on aika, jolloin alueella on vähintään viisi vuorokautta jäätä. Tällöin vähintään 5/10 merenpinnasta tulee olla jään peitossa. Jaksossa voi olla enintään neljän päivän jaksoja, jolloin jäätä on vähemmän kuin 5/10. Jos talven mittaan esiintyy useampi pysyvän jääpeitteen määritelmät täyttävä jakso, niistä pisin on huomioitu. Todelliset jääpäivät (E) on niiden päivien lukumäärä, jolloin jäätä on ollut vähintään 1/10 merenpinnasta.

9.2.2022