Jäätalvet 1961-1990 (tilasto)

30-vuotistilasto

Oheisessa taulukossa esitetään tilastollisia tietoja jäätymisestä ja jäänlähdöstä. Havaintopaikat on ryhmitelty satamien edustojen mukaan ja ne etenevät pohjoisesta etelään ja itään. Ilmoitetut arvot ovat nk. normaalin meteorologisen 30-vuotisjakson 1961-90 keskiarvoja. Satamat on merkitty taulukkoon lihavoituna.

Tarkemmat tiedot löytyvät julkaisusta: 'Seinä, A. ja Peltola, J. , 1991:Jäätalven kestoaika ja kiintojään paksuustilastoja merialueilla 1961-1990 / Duration of the ice season and statistics of fast ice thickness along the Finnish coast 1961-1990. Finnish Marine Research, N:o 258.'