Lämpötila- ja sadetilastoja vuodesta 1961

Esitetyt arvot perustuvat ns. hila-aineistoon, jonka lukemat voivat hieman poiketa havaintoasemien arvoista.

Hila-aineistossa säähavainnot interpoloidaan 10 x 10 kilometrin ruudukkoon. Tämän myötä voidaan luoda pitkältä ajalta arvioita sääsuureiden alueellisesta jakaumasta myös sieltä, mistä varsinaisia säähavaintoja ei ole saatavissa.

Voit tarkastella kunkin kunnan hilapisteen sijaintia Google Earth-tiedostosta (vaatii, että ohjelma on asennettu). Lue lisää hila-aineistosta Ilmasto-oppaan sivuilta

Lämpötila Sademäärä

Voit valita tietyn paikkakunnan ja jakson (kuukausi/vuodenaika/vuosi) lämpötilan tai sademäärän poikkeaman vuosien 1981–2010 keskiarvosta. Pitkän ajan keskiarvo (ka) vertailujaksolta 1981–2010 on esitetty kuvaajan vasemmassa ylälaidassa. Yksittäisen vuoden arvon saat viemällä hiiren kyseisen vuoden kohdalle.

Voit tulostaa tai ladata kuvan oikean yläkulman menu-valikosta. Myös kuvaajassa käytetty data on ladattavissa CSV-muodossa.