Lämpötila- ja sadetilastoja vuodesta 1961

Esitetyt arvot perustuvat ns. hila-aineistoon, jonka lukemat voivat hieman poiketa havaintoasemien arvoista.

Hila-aineistossa säähavainnot interpoloidaan 10 x 10 kilometrin ruudukkoon. Tämän myötä voidaan luoda pitkältä ajalta arvioita sääsuureiden alueellisesta jakaumasta myös sieltä, mistä varsinaisia säähavaintoja ei ole saatavissa.

Voit tarkastella kunkin kunnan hilapisteen sijaintia Google Earth-tiedostosta (vaatii, että ohjelma on asennettu). Lue lisää hila-aineistosta Ilmasto-oppaan sivuilta.

Lämpötila Sademäärä