Suomen ilmastoa kuvaavat vertailukauden 1981-2010 keskiarvot

Keskilämpötila 1981-2010

keskilämpötila 1981-2010, vuosi

Alin lämpötila 1981-2010

alin lämpötila 1981-2010, vuosi

Ylin lämpötila 1981-2010

ylin lämpötila 1981-2010, vuosi

Sademäärä 1981-2010

sademäärä 1981-2010, vuosi

Sadepäivät (≥ 0,1 mm) 1981-2010

sadepäivät (≥ 0,1 mm) 1981-2010, vuosi

Lumensyvyys 1981-2010

lumensyvyys 1981-2010, vuosi

Kartoilla esitetään aluearvoja

Maanlaajuiset kuukauden, vuodenajan ja vuoden keskiarvokartat perustuvat havaintoasemien mittausarvoista laskettuihin keskiarvoihin. Analyysimenetelmänä käytetään ns. kriging-menetelmää. Tarkasteltavan suureen arvot ovat interpoloidut 10 km x 10 km hilapisteikköön ja interpoloidut lämpötilan ja sademäärän sekä lumensyvyyden arvot ovat hilaruutujen keskiarvoja. 

Kriging-menetelmä ottaa huomioon maaston muodot eli topografian sekä rannikon ja vesistöjen vaikutuksen kyseessä olevaan suureeseen kussakin hilapisteessä. Analyysimenetelmästä johtuen havaintopaikkakohtaiset arvot voivat poiketa analyysin antamasta aluearvosta.

Kuukausikartoissa lumikartan tilanne on kuukauden 15. päivän mukainen. Vuodenaikojen ja vuoden lumikartoissa ei ole analyysiä, koska lumensyvyyttä voidaan kuvata vain jonkin tietyn ajankohdan keskiarvona.