Merialueiden tuulipäivät

Myrskypäiväksi katsotaan päivä, jolloin ainakin yhdellä merisäähavaintoasemalla on mitattu 10 minuutin keskituulen nopeudeksi vähintään 21 m/s kolmen tunnin välein tehtävissä Synop-havainnoissa. Lisäksi tilastoimme niitä päiviä, joina tuulen nopeus on vähintään 14 m/s tai 10 m/s.

Myrskypäivät kuukausittain 1994 lähtien

Myrskytaulukosta näkyvät vuodenaikojen erot ja suuret vaihtelut eri vuosien välillä.

Merialueillamme havaitut myrskypäivät kuukausittain

Taulukon luvut kertovat yleisellä tasolla tuulisuudesta merialueillamme. Vuosikeskiarvo on 19 myrskypäivää kaudella 1994-2018. Yhdellä merialueella tai mittausasemalla EI esiinny näin monta myrskyä vuodessa. Kun merellä mitataan myrskylukemia, rannikolla ja usein myös sisämaassa puhaltaa vähintään navakasti (8 -12 m/s). Sisämaassa tuulee kovaa (10 minuutin keskituulen nopeus vähintään 14 m/s) aika harvoin. Tuntureiden huipulla olevissa mastomittauksissa havaitaan talviaikana joka kuukausi myrskylukemia.

Myrskypäivien lukumäärä vuosittain Suomen merialueilla

 

 

Myrskyjen toistuvuudesta Suomessa

Arvio myrskytuulen esiintymisestä Suomen merialueilla (kaikki meriasemat*)
10 minuutin keskituulen nopeus vähintään Esiintyvyys keskimäärin Myrskyn luokkanimitys
21 m/s 15 kertaa vuodessa  myrsky
25 m/s 3 kertaa vuodessa kova myrsky
28 m/s joka toinen vuosi kova myrsky
29 m/s kerran 4 vuodessa ankara myrsky
30 m/s kerran 13 vuodessa ankara myrsky
31 m/s kerran 20 vuodessa ankara myrsky
32 m/s kerran 45 vuodessa  ankara myrsky
Ei mitattu kertaakaan Suomen meriasemilla:
 33 m/s kerran 75 vuodessa hirmumyrsky
* Yhdellä mittausasemalla toistuu selvästi harvemmin.

Tuulipäivät nyt ja edellisenä vuotena sekä keskimäärin

Tuulipäivät, joina tuulen nopeus on ollut vähintään 10 m/s Harmajan ja Valassaarten havaintoasemilla sekä vähintään 14 m/s Utön ja Ajoksen havaintoasemilla kuukausittain. Vertailukeskiarvot ovat eri jaksoilta, koska automaattiset mittaukset ovat alkaneet eri vuosina.