Merialueiden tuulipäivät

Myrskypäiväksi katsotaan päivä, jolloin ainakin yhdellä merisäähavaintoasemalla on mitattu 10 minuutin keskituulen nopeudeksi vähintään 21 m/s. Lisäksi tilastoimme niitä päiviä, joina tuulen nopeus on vähintään 14 m/s tai 10 m/s.

Myrskypäivät kuukausittain 2006 lähtien

Myrskytaulukosta näkyvät vuodenaikojen erot ja suuret vaihtelut eri vuosien välillä.

Taulukon luvut kertovat yleisellä tasolla tuulisuudesta merialueillamme. Vuosikeskiarvo on 28 myrskypäivää kaudella 2006-2022. Yhdellä merialueella tai mittausasemalla EI esiinny näin monta myrskyä vuodessa. Kun merellä mitataan myrskylukemia, rannikolla ja usein myös sisämaassa puhaltaa vähintään navakasti (8 -12 m/s). Sisämaassa tuulee kovaa (10 minuutin keskituulen nopeus vähintään 14 m/s) aika harvoin. Tuntureiden huipulla olevissa mastomittauksissa havaitaan talviaikana joka kuukausi myrskylukemia.

Tilastoitavien myrskypäivien määritelmää muutettiin kesäkuussa 2020. Historiallisista syistä ennen katsottiin kolmen tunnin välein tehdyistä havainnoista onko 21 m/s raja ylittynyt. Nykyään automaattihavaintojen avulla otetaan huomioon kaikki 10 minuutin liukuvat keskiarvot tuulen nopeudesta. Tällä tavoin myrskyt eivät jää huomioimatta, vaikka ne osuisivat 3 tunnin välein tehtävien päähavaintojen väliin. Nykymenetelmällä laskettava vertailukelpoinen aineisto alkaa vuodesta 2006.

Myrskypäivien lukumäärä vuosittain Suomen merialueilla

Myrskyjen toistuvuudesta Suomen merialueilla

* Yhdellä mittausasemalla toistuu selvästi harvemmin.

Tuulen nopeuden poikkeama

Lisätietoa tuulesta