Merialueiden tuulipäivät

Myrskypäiväksi katsotaan päivä, jolloin ainakin yhdellä merisäähavaintoasemalla on mitattu 10 minuutin keskituulen nopeudeksi vähintään 21 m/s. Lisäksi tilastoimme niitä päiviä, joina tuulen nopeus on vähintään 14 m/s tai 10 m/s.

Myrskypäivät kuukausittain 2006 lähtien

Myrskytaulukosta näkyvät vuodenaikojen erot ja suuret vaihtelut eri vuosien välillä.

Taulukon luvut kertovat yleisellä tasolla tuulisuudesta merialueillamme. Vuosikeskiarvo on 28 myrskypäivää kaudella 2006-2022. Yhdellä merialueella tai mittausasemalla EI esiinny näin monta myrskyä vuodessa. Kun merellä mitataan myrskylukemia, rannikolla ja usein myös sisämaassa puhaltaa vähintään navakasti (8 -12 m/s). Sisämaassa tuulee kovaa (10 minuutin keskituulen nopeus vähintään 14 m/s) aika harvoin. Tuntureiden huipulla olevissa mastomittauksissa havaitaan talviaikana joka kuukausi myrskylukemia.

Tilastoitavien myrskypäivien määritelmää muutettiin kesäkuussa 2020. Historiallisista syistä ennen katsottiin kolmen tunnin välein tehdyistä havainnoista onko 21 m/s raja ylittynyt. Nykyään automaattihavaintojen avulla otetaan huomioon kaikki 10 minuutin liukuvat keskiarvot tuulen nopeudesta. Tällä tavoin myrskyt eivät jää huomioimatta, vaikka ne osuisivat 3 tunnin välein tehtävien päähavaintojen väliin. Nykymenetelmällä laskettava vertailukelpoinen aineisto alkaa vuodesta 2006.

Myrskypäivien lukumäärä vuosittain Suomen merialueilla

Myrskyjen toistuvuudesta Suomen merialueilla

Keskituulen nopeus (10 min) vähintään
(Click to sort ascending)
Esiintyvyys keskimäärin
(Click to sort ascending)
Myrskyn luokkanimitys
(Click to sort ascending)
21 m/s 27 kertaa vuodessamyrsky
25 m/s 5 kertaa vuodessakova myrsky
28 m/s joka toinen vuosikova myrsky
29 m/s kerran 3 vuodessaankara myrsky
30 m/s kerran 5 vuodessaankara myrsky
31 m/s kerran 14 vuodessaankara myrsky
32 m/s kerran 50 vuodessaankara myrsky
33 m/s ei mitattu Suomessahirmumyrsky
* Yhdellä mittausasemalla toistuu selvästi harvemmin.

Tuulen nopeuden poikkeama

Lisätietoa tuulesta