Suomen IPCC-työryhmä

Ympäristöministeriö on asettanut kansallisen IPCC-työryhmän valmistelemaan Suomen osallistumista hallitustenvälisen ilmastopaneelin, IPCC:n, toimintaan. Ryhmän toimikausi on 1.1.2019-31.12.2023.

Työryhmän tehtävänä on

  • toimia IPCC:n kansallisena verkkona

  • osallistua kommenttien kokoamiseen IPCC:n raportteihin

  • tiedottaa IPCC:n työn tuloksista

  • edistää suomalaisten osallistumista IPCC-työhön

Lisäksi ryhmän jäsenten tehtävänä on toimia yhdyshenkilöinä edustamaansa ministeriöön, yliopistoon tai asiantuntija- ja tutkimuslaitokseen.

Puheenjohtaja

pääjohtaja Jussi Kaurola, Ilmatieteen laitos

Sihteeri

erikoistutkija Heikki Tuomenvirta, Ilmatieteen laitos

Jäsenet

Aalto-yliopisto

jäsen: professori Sampsa Hyysalo varajäsen: professori Minna Halme

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

jäsen: tutkija Olli-Pekka Kuusela

Geologian tutkimuskeskus GTK

jäsen: ryhmäpäällikkö Tuija Vähäkuopus varajäsen: johtaja Samu Valpola

Helsingin yliopisto

jäsen: professori Jaana Bäck, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta varajäsen: professori Veli-Matti Kerminen, Ilmakehätieteiden keskus

Ilmatieteen laitos

jäsen: tutkimusprofessori Hannele Korhonen varajäsen: akatemiaprofessori Ari Laaksonen

Itä-Suomen yliopisto

jäsen: professori Kari Lehtinen varajäsen: professori Elina Oksanen

Jyväskylän yliopisto

jäsen: tutkijatohtori Teea Kortetmäki varajäsen: yliopistonlehtori Tarmo Ketola

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

jäsen: professori Christian Breyer

Liikenne- ja viestintäministeriö

jäsen: neuvotteleva virkamies Tuuli Ojala varajäsen: liikenneneuvos Saara Jääskeläinen

Luonnonvarakeskus LUKE

jäsen: tutkimusprofessori Raisa Mäkipää varajäsen: tutkimusprofessori Kristiina Regina

Maa- ja metsätalousministeriö

jäsen: erityisasiantuntija Karoliina Pilli-Sihvola varajäsen: neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila

Opetus- ja kulttuuriministeriö

jäsen: opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen varajäsen: neuvotteleva virkamies Hannu Vainonen

Oulun yliopisto

jäsen: dekaani, professori Riitta Keiski varajäsen: professori Elina Lehtomäki

Suomen ympäristökeskus

jäsen: ryhmäpäällikkö Johan Munck af Rosenschöld varajäsen: ryhmäpäällikkö Laura Saikku

Tampereen yliopisto

jäsen: professori Miikka dal Maso jäsen: professori Pekka Jokinen varajäsen: professori Heikki Liimatainen varajäsen: professori Helena Leino

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

jäsen: johtava tutkija Timo Lanki varajäsen: erikoistutkija Päivi Meriläinen

Tilastokeskus

jäsen: yliaktuaari Sini Niinistö varajäsen: kehittämispäällikkö Pia Forsell

Turun yliopisto

jäsen: professori Jukka Käyhkö varajäsen: professori Carita Kvarnström

Työ- ja elinkeinoministeriö

jäsen: teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen varajäsen: johtava asiantuntija Bettina Lemström

Ulkoministeriö

jäsen: lähetystöneuvos Hanna-Leena Lampi varajäsen: kehityspolitiikan neuvonantaja Outi Myatt-Hirvonen

Ulkopoliittinen instituutti

jäsen: tutkimusprofessori Antto Vihma varajäsen: vanhempi tutkija Emma Hakala

Valtioneuvoston kanslia

jäsen: johtava asiantuntija Taru Savolainen

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

jäsen: erikoistutkija Kimmo Ollikka varajäsen: erikoistutkija Piia Remes

Valtiovarainministeriö

jäsen: erityisasiantuntija Ilari Valjus

Teknologian tutkimuskeskus VTT

jäsen: erikoistutkija Laura Sokka varajäsen: johtaja Antti Arasto

Ympäristöministeriö

jäsen: erityisasiantuntija Kaarle Kupiainen varajäsen: erityisasiantuntija Heta-Elena Heiskanen

Työryhmä voi tarvittaessa perustaa keskuudestaan työvaliokunnan valmistelemaan kaikkia niitä asioita, joita työryhmä sille osoittaa. Valiokunta voi tarpeen vaatiessa myös itse tehdä työryhmälle aloitteita valmisteltavista asioista.

Työryhmä voi lisäksi kutsua kuultavakseen IPCC:n työn kannalta keskeisiä asiantuntijoita.