Suomen IPCC-työryhmä

Ympäristöministeriö on asettanut kansallisen IPCC-työryhmän valmistelemaan Suomen osallistumista hallitustenvälisen ilmastopaneelin, IPCC:n, toimintaan. Ryhmän toimikausi on 1.1.2019-31.12.2022.

Työryhmän tehtävänä on

  • toimia IPCC:n kansallisena verkkona

  • osallistua kommenttien kokoamiseen IPCC:n raportteihin

  • tiedottaa IPCC:n työn tuloksista

  • edistää suomalaisten osallistumista IPCC-työhön

Lisäksi ryhmän jäsenten tehtävänä on toimia yhdyshenkilöinä edustamaansa ministeriöön, yliopistoon tai asiantuntija- ja tutkimuslaitokseen.

IPCC-työryhmää kuvattuna helmikuussa 2019. Kuva: Veikko Somerpuro

Puheenjohtaja

pääjohtaja Jussi Kaurola, Ilmatieteen laitos

Sihteeri

erikoistutkija Heikki Tuomenvirta, Ilmatieteen laitos

Jäsenet

Aalto-yliopisto

jäsen: professori Sampsa Hyysalo varajäsen: professori Minna Halme

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

jäsen: tutkimuspäällikkö Katariina Nilsson Hakkala varajäsen: tutkija Tero Kuusi

Geologian tutkimuskeskus GTK

jäsen: yksikön päällikkö Samu Valpola varajäsen: ryhmäpäällikkö Tuija Vähäkuopus

Helsingin yliopisto

jäsen: professori Jaana Bäck, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta varajäsen: professori Veli-Matti Kerminen, Ilmakehätieteiden keskus

Ilmatieteen laitos

jäsen: tutkimusprofessori Hannele Korhonen varajäsen: professori Ari Laaksonen

Itä-Suomen yliopisto

jäsen: professori Kari Lehtinen varajäsen: professori Elina Oksanen

Jyväskylän yliopisto

jäsen: dosentti Suvi Huttunen varajäsen: akatemiatutkija Tarmo Ketola

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

jäsen: professori Christian Breyer

Luonnonvarakeskus LUKE

jäsen: tutkimusprofessori Raisa Mäkipää varajäsen: tutkimusprofessori Kristiina Regina

Liikenne- ja viestintäministeriö

jäsen: yksikön johtaja Päivi Antikainen varajäsen: liikenneneuvos Saara Jääskeläinen

Maa- ja metsätalousministeriö

jäsen: neuvotteleva virkamies Tatu Liimatainen varajäsen: neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila

Opetus- ja kulttuuriministeriö

jäsen: opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen varajäsen: erityisasiantuntija Hannu Vainonen

Oulun yliopisto

jäsen: dekaani, professori Riitta Keiski varajäsen: professori Elina Lehtomäki

Suomen akatemia

jäsen: pääjohtaja Johanna Buchert, Luonnonvarakeskus LUKE varajäsen: professori Jorma Keskinen, Tampereen teknillinen yliopisto

Suomen ympäristökeskus

jäsen: johtaja Mikael Hildén varajäsen: johtava tutkija Pirkko Kortelainen

Tampereen yliopisto

jäsen: professori Pekka Jokinen varajäsen: yliopiston lehtori Helena Leino

Tampereen teknillinen yliopisto

jäsen: professori Jukka Rintala varajäsen: Assistant Professor Heikki Liimatainen

Teknologian tutkimuskeskus VTT

jäsen: Senior Scientist Laura Sokka varajäsen: Research Manager Antti Arasto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

jäsen: johtava tutkija Timo Lanki

Tilastokeskus

jäsen: kehittämispäällikkö Riitta Pipatti varajäsen: yliaktuaari Sini Niinistö

Turun yliopisto

jäsen: professori Markku Wilenius varajäsen: professori Jukka Käyhkö

Työ- ja elinkeinoministeriö

jäsen: neuvotteleva virkamies Hanne Siikavirta varajäsen: teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen

Ulkoministeriö

jäsen: lähetystöneuvos Hanna-Leena Lampi varajäsen: neuvonantaja Outi Myatt-Hirvonen

Ulkopoliittinen instituutti

jäsen: vanhempi tutkija Antto Vihma varajäsen: vanhempi tutkija Emma Hakala

Valtioneuvoston kanslia

jäsen: johtava asiantuntija Ulla Rosenström varajäsen: johtava asiantuntija Jukka Uosukainen

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

jäsen: johtava tutkija Marita Laukkanen varajäsen: erikoistutkija Kimmo Ollikka

Valtiovarainministeriö

jäsen: erityisasiantuntija Ilari Valjus

Ympäristöministeriö

jäsen: neuvotteleva virkamies Paula Perälä varajäsen: erityisasiantuntija Kaarle Kupiainen

Työryhmä voi tarvittaessa perustaa keskuudestaan työvaliokunnan valmistelemaan kaikkia niitä asioita, joita työryhmä sille osoittaa. Valiokunta voi tarpeen vaatiessa myös itse tehdä työryhmälle aloitteita valmisteltavista asioista.

Työryhmä voi lisäksi kutsua kuultavakseen IPCC:n työn kannalta keskeisiä asiantuntijoita.