Suomen IPCC-työryhmä

Ympäristöministeriö on asettanut kansallisen IPCC-työryhmän valmistelemaan Suomen osallistumista hallitustenvälisen ilmastopaneelin, IPCC:n, toimintaan. Ryhmän toimikausi on 11.3.2024-31.12.2028.

Työryhmän tehtävänä on

  • toimia IPCC:n kansallisena verkkona

  • osallistua kommenttien kokoamiseen IPCC:n raportteihin

  • tiedottaa IPCC:n työn tuloksista

  • edistää suomalaisten osallistumista IPCC-työhön

Lisäksi ryhmän jäsenten tehtävänä on toimia yhdyshenkilöinä edustamaansa ministeriöön, yliopistoon tai asiantuntija- ja tutkimuslaitokseen.

Puheenjohtaja

pääjohtaja Petteri Taalas, Ilmatieteen laitos

Sihteeri

tutkija Mira Hulkkonen, Ilmatieteen laitos

Jäsenet

Aalto-yliopisto

jäsen: professori Mika Järvinen varajäsen: senior scientist Benjamin Wilson

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

jäsen: tutkija Olli-Pekka Kuusela varajäsen: tutkimuspäällikkö Natalia Kuosmanen

Geologian tutkimuskeskus GTK

jäsen: ryhmäpäällikkö Tuija Vähäkuopus varajäsen: yksikön päällikkö Jouni Pihlaja

Helsingin yliopisto

jäsen: professori Jaana Bäck

Ilmatieteen laitos

jäsen: tutkimusprofessori Hannele Korhonen varajäsen: erikoistutkija Antti-Ilari Partanen

Itä-Suomen yliopisto

jäsen: dekaani Kari Lehtinen varajäsen: professori Elina Oksanen

Jyväskylän yliopisto

jäsen: tutkijatohtori Johanna Yletyinen varajäsen: yliopistonlehtori Stefan Baumeister

Lapin yliopisto

jäsen: Arktisen keskuksen johtaja Johanna Ikävalko varajäsen: yliopistotutkija Sirpa Rasmus

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

jäsen: professori Christian Breuer

Liikenne- ja viestintäministeriö

jäsen: liikenneneuvos Tuuli Ojala varajäsen: liikenneneuvos Saara Jääskeläinen

Luonnonvarakeskus LUKE

jäsen: tutkimusprofessori Ilkka Leinonen varajäsen: johtava tutkija Taru Palosuo

Maa- ja metsätalousministeriö

jäsen: neuvotteleva virkamies Karoliina Pilli-Sihvola varajäsen: neuvotteleva virkamies Birgitta Vainio-Mattila

Opetus- ja kulttuuriministeriö

jäsen: opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen

Oulun yliopisto

jäsen: professori Eva Pongracz varajäsen: professori Pekka Leviäkangas

Suomen akatemia

jäsen: professori Nønne Prisle varajäsen: professori Theo Kurten

Suomen ympäristökeskus

jäsen: ryhmäpäällikkö Johan Munck af Rosenschöld varajäsen: ryhmäpäällikkö Laura Saikku

Tampereen yliopisto

jäsen: professori Miikka del Maso varajäsen: tenure track -professori Helena Leino

Teknologian tutkimuskeskus VTT

jäsen: Research Team Leader Lauri Kujanpää varajäsen: Vice President Antti Arasto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

jäsen: johtava tutkija Timo Lanki varajäsen erikoistutkija Päivi Meriläinen

Tilastokeskus

jäsen: yliaktuaari Sini Niinistö varajäsen: yliaktuaari Piia Forsell

Turun yliopisto

jäsen: professori Jukka Käyhkö varajäsen: professori Carita Kvarnström

Työ- ja elinkeinoministeriö

jäsen: erityisasiantuntija Petri Hirvonen varajäsen: johtava asiantuntija Bettina Lemström

Ulkoministeriö

jäsen: ilmasto- ja ympäristölähettiläs Kerstin Stendahl varajäsen: kehityspolitiikan neuvonantaja Outi Myatt-Hirvonen

Ulkopoliittinen instituutti

jäsen: johtava tutkija Emma Hakala varajäsen: tutkijatohtori Helmi Räisänen

Valtioneuvoston kanslia

jäsen: erityisasiantuntija Susanna Perko

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

jäsen: erikoistutkija Kimmo Ollikka varajäsen: erikoistutkija Piia Remes

Valtiovarainministeriö

jäsen: finanssineuvos Ilari Valjus

Ympäristöministeriö

jäsen: neuvotteleva virkamies Kaarle Kupiainen varajäsen: erityisasiantuntija Heta Heiskanen

Åbo Akademin

jäsen: professori Christian Pansch Hattich varajäsen: apulaisprofessori Anna Törnroos-Remes

Työryhmä voi halutessaan perustaa keskuudestaan työvaliokunnan valmistelemaan sille annettavia tehtäviä, jotka työryhmä sille osoittaa. Työvaliokunta voi myös itse ehdottaa työryhmälle tarpeelliseksi katsomiaan valmisteltavia asioita.

Työryhmä voi lisäksi kutsua kuultavakseen IPCC:n työn kannalta keskeisiä asiantuntijoita.