IPCC:n arviointiraportit: Kirjoittajina laaja joukko huippuasiantuntijoita

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC tuottaa laajoja arviointiraportteja noin viiden, kuuden vuoden välein. Raportit sisältävät arvion ilmaston nykytilasta, tulevista kehityssuunnista sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja niihin sopeutumisesta. Lisäksi arviointi kattaa tutkimustulokset keinoista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

YK:n alainen tieteellinen paneeli IPCC ei tee ilmastopolitiikkaa. Arviointityö tapahtuu tieteellisten periaatteiden mukaisesti. Sen aikana analysoidaan tuorein tieteellinen, tekninen ja sosioekonominen ilmastonmuutokseen liittyvä kirjallisuus.

Raportin tekoon osallistuu laaja joukko maailman johtavia asiantuntijoita. Raporttien luonnostekstit kierrätetään myös laajalti tutkijoiden ja hallitusten kommentoitavina. Maiden hallitukset osallistuvat raporttien valmisteluun niiden suunnitteluvaiheessa, jolloin tehtävä rajataan, ja uudestaan työn loppuvaiheessa, kun laaditaan yhteenvetoa päättäjille.

Arviointiraporttien rakenne

IPCC:n arviointiraportti koostuu kaikkiaan kolmesta osaraportista sekä yhteenvetoraportista.

  • Ensimmäinen osaraportti (WG 1) keskittyy ilmastonmuutoksen luonnontieteelliseen, fysikaaliseen taustaan. Suomessa tätä osaa on koordinoinut Ilmatieteen laitos.

  • Toinen osaraportti (WG 2) keskittyy ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, sopeutumiseen ja haavoittuvuuteen. Tämän osan seurantaa on koordinoinut Suomessa Suomen ympäristökeskus SYKE.

  • Kolmas osaraportti (WG 3) keskittyy ilmastonmuutoksen hillintään, ja sen suomalainen koordinaattori on ollut VTT.

Kustakin osaraportista julkaistaan ensimmäisenä noin 30-sivuinen tiivistelmä päätöksentekijöille (Summary for Policymakers). Kukin osaraportti on laaja monisatasivuinen englanninkielinen julkaisu.

Arviointisyklin lopuksi laaditaan vielä yhteenvetoraportti (synteesiraportti), jonka hyväksyy IPCC:n yleiskokous. Myös synteesiraportti sisältää tiivistelmän päätöksentekijöille.

Viisi raporttia vuodesta 1990 lähtien

IPCC on tähän mennessä julkaissut viisi laajaa arviointiraporttia. Kuudes raportti julkaistaan vuosina 2021–2022.

  • Ensimmäinen arviointiraportti (First Assessment Report) julkaistiin vuonna 1990. Se toimi pohjana YK:n ilmastosopimusneuvotteluille ja loi kehyksen poliittisille toimille ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

  • Toinen arviointiraportti (Second Assessment Report) julkaistiin vuonna 1995. Sitä käytettiin taustamateriaalina erityisesti Kioton pöytäkirjan neuvotteluissa. Raportti totesi ilmastonmuutoksen johtuvan osittain ihmisen toiminnasta.

  • Kolmas arviointiraportti (Third Assesment Report) julkaistiin vuonna 2001. Se vaikutti keskusteluihin ilmastosopimuksen edelleen kehittämisessä. Raportti totesi ilmastonmuutoksen johtuvan suurimmilta osin ihmisen toiminnasta.

  • Neljäs arviointiraportti (Fourth Assesment Report) julkaistiin vuonna 2007. Neljättä raporttia hyödynnettiin jo heti sen valmistumisen jälkeen YK:n ilmastosopimusneuvotteluissa Indonesian Balilla joulukuussa 2007. Raportissa todettiin, että ilmastonmuutos johtuu enimmäkseen ihmisen toimista.

  • Viides arviointiraportti (Fifth Assessment Report) julkaistiin osissa vuosien 2013 ja 2014 aikana. Se antoi vahvan tieteellisen pohjan kansainvälisen, oikeudellisesti sitovan Pariisin ilmastosopimuksen synnylle vuonna 2015.

  • Kuudes arviointiraportti (Sixth Assessment Report) julkaistaan vuosina 2021–2023. Ensimmäinen, ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä taustaa käsittelevä osaraportti julkaistiin elokuussa 2021. Toinen osaraportti, joka käsitteli ilmastonmuutokseen sopeutumista julkaistiin helmikuussa 2022. Kolmas, ilmastonmuutoksen hillintää käsittelevä raportti julkaistiin huhtikuussa 2022. Arviointiraportin viimeinen osa, synteesiraportti, julkaistiin maaliskuussa 2023.