Kuudes arviointiraportti

IPCC:n kuudennen arviointiraportin ensimmäinen osa julkaistiin elokuussa 2021. Ensimmäinen osa käsittelee ilmastonmuutoksen luonnontieteellistä taustaa kooten yhteen tiedot ilmastojärjestelmän muutoksista.

Ihmisten toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat jo muuttaneet ilmastoa merkittävästi. Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC toteaa, että useiden vahinkoa aiheuttavien sääilmiöiden todennäköisyys on kasvanut. Myös monet meriä ja mannerjäätiköitä koskevat muutokset ovat jo nyt peruuttamattomia tai palautuvat hitaasti. Tulevien muutosten laajuus riippuu siitä, miten kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin, päästöt kehittyvät tulevaisuudessa.

IPCC 2021: The Physical Science Basis

Raportti on ensimmäinen osa laajempaa arviointiraporttia, joka julkaistaan vuosina 2021 – 2022. IPCC:n kuudes arviointiraportti koostaa yhteen tiedeyhteisön käsityksen maapallon ilmaston tämänhetkisestä tilasta ja tulevaisuuden näkymistä.

Kuudennen arviointiraportin toinen osa käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumista ja kolmas ilmastonmuutoksen hillintää. Syksyllä 2022 julkaistava synteesiraportti vetää yhteen tulokset kolmesta osaraportista. Edellinen vastaava raportti eli IPCC:n viides arviointiraportti julkaistiin vuonna 2013.

Infografiikkaa raportin tuloksista

Ilmatieteen laitos ja ympäristöministeriö ovat tuottaneet raportin keskeisimmistä viesteistä suomenkielistä infografiikkaa. Kuvat ovat vapaasti median ja kansalaisten käytettävissä. Huom. Kuvia käytettäessä lähteenä tulee mainita Ilmatieteen laitos, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi.

Infografiikat saatavilla myös kieliversioina:

Lataa suomenkieliset infografiikat yhtenä PDF-tiedostona.

Graafi kuvaa, miten maapallon keskilämpötila voi kehittyä vuoteen 2100 mennessä. Esim., jos päästöjä rajoitetaan voimakkaasti, lämpötila nousee vain väliaikaisesti yli 1,5 asteen tai jos ne kasvavat voimakkaasti 4 asteen lämpeneminen ylittyy 2100 mennessä.
Kuva 1. Maapallon keskilämpötila on noussut 1,1 astetta esiteolliseen aikaan verrattuna ja ihmisten toiminta on aiheuttanut tästä lähes kaiken. 1,5 asteen lämpenemisen taso saavutetaan 2030-luvun alkupuolella kaikissa skenaarioissa.

Lataa kuva 1. (png)

Peruuttamattomia muutoksia on tapahtunut jo merissä ja jäätiköissä. Lisäksi vahinkoa ja vaaraa aiheuttavia sääilmiöitä esiintyy aiempaa useammin.
Kuva 2. Ilmastonmuutos näkyy maalla, merissä ja ilmakehässä. Jo tapahtuneet muutokset jatkuvat ja osa niistä jatkuu peruuttamattomasti tulevien vuosisatojen tai tuhansien ajan.

Lataa kuva 2. (png)

Maapallon keskilämpötila on noussut viimeisen 50 vuoden aikana nopeammin kuin 2000 vuoteen ja hiilidioksidipitoisuudet ovat korkeimmillaan vähintään 2 miljoonaan vuoteen. Myös jäätiköiden vetäytyminen on ollut maailmanlaajuisesti nopeaa.
Kuva 3. Muutokset ilmastojärjestelmässä ovat ennennäkemättömän laajoja ja nopeita.

Lataa kuva 3. (png)

Nettonollapäästöt saavutetaan, kun ihmisten aiheuttamat hiilidioksidipäästöt ovat yhtä suuret kuin mitä ihmistoimin pystytään ilmakehästä poistamaan. Hiilidioksidia voidaan sitoa ihmistoimin metsiin ja maaperään. Myös teknologisia ratkaisuja on ehdotettu.
Kuva 4. Nettonollapäästöt täytyy saavuttaa vuosisadan puoliväliin mennessä.

Lataa kuva 4. (png)

Maapallon keskilämpötilan nousu näkyy vuosikymmenen kuumimman päivän lämpötilassa ja kerran vuosikymmenessä koetun kuivuusjakson yleistymisessä. Lisäksi vuosikymmenen sateisimman päivän sademäärä koetaan useammin ja trooppisten myrskyjen osuus kasvaa.
Kuva 5. Lämpenemisen riskit ja vaikutukset kertautuvat ilmaston lämmetessä. Vahinkoa aiheuttavia sääilmiöitä esiintyy sitä useammin, mitä enemmän maapallon keskilämpötila nousee.

Lataa kuva 5. (png)

Infografiikat englanniksi / Infographics of the report

Lataa kaikki englanninkieliset infografiikat yhtenä PDF-tiedostona. Download all images as PDF file.

Three graphs showing three different scenarios for the trend in global average temperature until 2100, in the lowest one warming stops at 1.5 degrees, in the middle one at less than 3 degrees and in the highest one at more than 4 degrees.
Image 1. Global average temperature has increased by 1.1 degrees from the pre-industrial levels. Almost all of this has been caused by human influence. In all scenarios, 1.5 degrees of warming will be reached around the early 2030s.

Lataa kuva 1. / Download image 1. (png)

images: trees, a dried tree images: sea surface and arrows showing its rise images: rain clouds images: a snow flake and blocks of glacial ice
Image 2. Climate change is visible on land, in oceans and in the atmosphere. Changes that have already occurred will continue, and some of them will be irreversible for centuries to millennia.

Lataa kuva 2. / Download image 2. (png)

images: a sun, dry ears of cereal plants and a red arrow pointing upwards images: a car and a factory emitting exhaust fumes, text CO2 and a red arrow pointing upwards images: planet Earth where ice cover has shrunk, red arrow pointing downwards
Image 3. The rate and scale of the changes in the climate system are unprecedented

Lataa kuva 3. / Download image 3. (png)

An aeroplane, factory and cows depict the increase in carbon dioxide, i.e. emissions. Forests and soil depict the carbon sinks that reduce carbon dioxide.
Image 4. In addition to emission reductions, limiting human-induced climate change requires that carbon dioxide is also removed from the atmosphere.

Lataa kuva 4. / Download image 4. (png)

images: a sun and thermometer, dried land, drops of water that depict the increase in precipitation, tropical storm
Image 5. Risks and impacts of global warming will multiply as climate keeps warming. Extreme weather events that cause serious damage will become the more frequent the higher the global average temperature increases.

Lataa kuva 5. / Download image 5. (png)

Infografiikat ruotsiksi / Infografik om rapporten

Lataa kaikki ruotsinkieliset infografiikat yhtenä PDF-tiedostona. Alla bilder som en PDF-fil.

De tre kurvorna visar tre olika scenarier för hur den globala medeltemperaturen utvecklas fram till 2100: den lägsta kurvan visar 1,5 graders, den mellersta under 3 graders och den översta över 4 graders uppvärmning
Bild 1. Den globala medeltemperaturen har stigit med 1,1 grader jämfört med förindustriell tid och mänsklig verksamhet har orsakat nästan all denna uppvärmning. Global uppvärmning på 1,5 grader uppnås i början av 2030-talet i alla scenarier.

Lataa kuva 1. / Ladda ner bild 1. (png)

bild: träd, ett uttorkat träd, havsnivå och pilar som beskriver havets stigning, regnmoln, en snöflinga och glaciärer
Bild 2. Klimatförändringarna syns på land, i haven och i atmosfären. De förändringar som redan börjat fortsätter och en del fortsätter oåterkalleligt i hundra- eller tusentals år.

Lataa kuva 2. / Ladda ner bild 2. (png)

illustration: solen, torra spannmålsax och en uppåtpekande röd pil, utsläpp från en bil och en fabrik, text CO2 och en uppåtpekande röd pil, jordklotet där istäcket över Nordpolen har krympt, snöflingor och en nedåtpekande röd pil
Bild 3. Förändringarna i klimatsystemet är mer omfattande och snabbare än någonsin tidigare.

Lataa kuva 3. / Ladda ner bild 3. (png)

Flygplanet, fabriken och korna beskriver ökningen av mängden koldioxid, det vill säga utsläpp Skogen och marken beskriver kolsänkor som minskar koldioxidutsläpp
Bild 4. Om klimatförändringen ska bromsas krävs inte bara utsläppsminskningar utan också att koldioxid avlägsnas ur atmosfären.

Lataa kuva 4. / Ladda ner bild 4. (png)

illustration: solen och en termometer, uttorkad mark, vattendroppar som beskriver ökningen av nederbördsmängden, en tropisk storm
Bild 5. Riskerna och effekterna ökar i takt med uppvärmningen. Det förekommer fler extrema väderfenomen ju mer jordens medeltemperatur stiger.

Lataa kuva 5. / Ladda ner bild 5. (png)