Kuudes arviointiraportti

IPCC:n kuudes arviointiraportti koostaa yhteen tiedeyhteisön käsityksen maapallon ilmaston tämänhetkisestä tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Kuudennen arviointiraportin viimeinen osa, yhteenvetoraportti, julkaistiin 20. maaliskuuta 2023.

Ihmisten toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat jo muuttaneet ilmastoa merkittävästi. Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC toteaa kuudennessa arviointiraportissaan, että useiden vahinkoa aiheuttavien sääilmiöiden todennäköisyys on kasvanut. Myös monet meriä ja mannerjäätiköitä koskevat muutokset ovat jo nyt peruuttamattomia tai palautuvat hitaasti.

Tulevien muutosten laajuus riippuu siitä, miten kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin, päästöt kehittyvät tulevaisuudessa.

Kuudes arviointiraportti julkaistiin vuosina 2021–2023

IPCC:n kuudes arviointiraportti (Sixth Assessment Report, AR6) julkaistiin vuosina 2021–2023. Arviointi koostuu kolmesta osaraportista ja yhteenvetoraportista:

Erikois- ja menetelmäraportit

Osana AR6-sykliä IPCC on julkaissut vuosina 2018–2019 neljä raporttia:

  • erikoisraportti merestä, jäästä ja lumesta (julkaistu syyskuussa 2019)

  • erikoisraportti maankäytöstä (julkaistu elokuussa 2019)

  • erikoisraportti 1,5 asteesta (julkaistu lokakuussa 2018)

  • kasvihuonekaasujen inventaarioiden menetelmäraportti (julkaistu toukokuussa 2019).

Lisätietoja ja linkit raportteihin löytyvät alta.

Erikoisraportti merestä, jäästä ja lumesta

IPCC julkaisi syyskuussa 2019 raportin ilmastonmuutoksen vaikutuksista maailman meriin ja jään ja lumen peittämiin alueisiin. Raportista selviää, että jäätiköt eri puolilla maailmaa ovat pienentyneet. Lumen ja ikiroudan peittämät alueet ovat kutistuneet. Valtameret ovat lämmenneet ja merenpinnan nousu on kiihtynyt viime vuosikymmeninä. Tulevien muutosten ja niistä koituvien haittavaikutusten voimakkuus riippuu siitä, miten paljon kasvihuonekaasupäästöjä onnistutaan vähentämään.

"Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate" -raportin tiivistelmä on saatavilla englanniksi IPCC:n verkkosivustolla.

Raportin sisältöä ovat esimerkiksi merien lämpeneminen, merenpinnan nousu, ilmastonmuutoksen vaikutukset jäätiköihin ja merijäähän sekä muutosten vaikutukset meriluontoon ja ihmisiin.

Erikoisraportti ilmastonmuutoksesta ja maankäytöstä

IPCC julkaisi elokuussa 2019 raportin ilmastonmuutoksesta ja maankäytöstä. Raportin mukaan ennennäkemättömän nopeasti lisääntynyt maankäyttö on kiihdyttänyt osaltaan ilmaston lämpenemistä, aavikoitumista ja elinympäristöjen köyhtymistä viime vuosikymmeninä.

"Climate Change and Land" -raportti ja lyhennelmä on saatavilla englanniksi IPCC:n verkkosivustolla. Raportin teemoja ovat ilmastonmuutos, aavikoituminen, maaperän kunnon heikkeneminen, kestävä maankäyttö, ruokaturva sekä kasvihuonekaasujen sitoutuminen ja vapautuminen maaekosysteemeissä.

1,5 asteen erikoisraportti

IPCC julkaisi lokakuussa 2018 ”Global Warming of 1.5 °C” -erikoisraportin maapallon lämpötilan nousun rajoittamisesta 1,5 asteeseen. Koko raportti ja lyhennelmä ovat saatavilla englanniksi IPCC:n verkkosivustolla.

Keskilämpötilan 1,5 asteen nousulla verrattuna esiteolliseen aikaan on merkittäviä vaikutuksia elämään maapallolla. Raportissa käydään läpi näitä vaikutuksia verraten niitä kahden asteen keskilämpötilan nousuun. Raportissa käsitellään päästöpolkuja ja keinoja, joilla lämpeneminen on mahdollista rajoittaa 1,5 asteeseen. Lisäksi arvioidaan ilmastotavoitteiden ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden yhtymäkohtia.

Raportti vastaa Pariisin ilmastokokouksessa IPCC:lle esitettyyn pyyntöön tarkastella 1,5 asteen tavoitteeseen liittyviä seikkoja. Maailman maat sitoutuivat Pariisin ilmastosopimuksessa tavoitteeseen pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa verrattuna esiteolliseen aikaan ja pyrkiä toimiin, joilla lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen.

Uudet menetelmäohjeet – 2019 Refinement

IPCC ja sen 195 osapuolta hyväksyivät päivitetyt menetelmäohjeet kasvihuonekaasupäästöjen ja -poistumien arviointia varten yleiskokouksessaan 12.5.2019 Japanin Kiotossa. Uudet ohjeet (2019 Refinement) täydentävät nykyisin käytettäviä ohjeita esimerkiksi oletusarvojen ja päästökertoimien osalta.

Infografiikkaa IPCC-raporttien tuloksista

Tutkimuslaitokset ja ympäristöministeriö ovat tuottaneet IPCC-raporttien viesteistä suomenkielistä infografiikkaa. Kuvia on myös ruotsiksi ja englanniksi.

Kuvat ovat vapaasti median ja kansalaisten käytettävissä. Lähde on mainittava kuvien käytön yhteydessä.