Ilmastonmuutos ja yhteiskunta

Moniin yhteiskunnan toimintoihin vaikuttavat sää ja ilmasto. Ne aiheuttavat riskejä, joita yhteiskunnan eri toimijoiden pitää hallita. Ilmastoon ja säähän liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia voidaan arvioida säähavaintojen ja ilmakehämallien perusteella. Yhteiskunnallisten vaikutusten arvioimista monimutkaistaa se, että ilmasto on muuttumassa. Siten pitkälle ulottuvissa suunnitelmissa on otettava huomioon muuttuva ilmasto.

Kartta: Ilmastonmuutos ja yhteiskunta -ryhmä, kuva: Emilia Mänttäri

Ilmastonmuutos ja yhteiskunta -ryhmä yhdistää luonnontieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen sää- ja ilmastotutkimuksen.

Ryhmän päätutkimusaiheet ovat:

  • Sää- ja ilmastoriskien arviointi

  • Sään ja ilmastonmuutoksen yhteiskunnalliset vaikutukset

  • Sään ja ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset

  • Ilmastonmuutoksen sopeutumiskeinojen arviointi

  • Sääpalveluiden kustannusten ja hyötyjen arviointi

Lisäksi ryhmän tiedetoimittaja koordinoi Ilmasto-opas.fi-sivustoa.